La onerosa “ideologisació” caraura dels envasos ....

Preparen les seues bojaques per a un encariment de 10 centims/per envas (llanda, botelleta, bot etc..) que consumisquen diariament per a remediar la seua set o complir en la seua dieta i ingesta de líquids : el Tripartit-Titanic malgobernant , en compte d'ajustar gastos, estalviar-nos impostos, fer ajustos imprescindibles dels seus balafiaments per a poder atendre les infinites cobertures socials (que no atenen) i pagar el seu destarifat deute , en compte d'aixo , s'han llançat ara a una FRACASSADA política de recarrec de 10 centims per envas consumit , obligant-nos a perdre TEMPS i DINERS en cues per a devolucions INÚTILS d'envasos que han FRACASSAT inclus en els dos únics països auropeos (Alemanya i Lituània) que ho practiquen i suposen una carrega insoportable per al ciutada . I obligant a les empreses que els comercialisen a invertir un destarifo de diners en maquines automatiques (que no creen llocs de treball) . Gasto +inutilitat .

L'impacte que calculen les empreses de reciclage en paraules del seu conseller delegat,Óscar Martín, ascendix a 968 milions. Si parlem nomes de Valencia, la quantia ascendix a 175 milions que repercutiran íntegrament en els consumidors . El reciclage d´envasos ..."Nos va a costar set vegades lo que nos costa el sistema actual".. . Cada màquina recupera-envases costa 20.000 euros....

Urgix el “afonament” immediat d'este terrorisme financer que esta atacant diariament les nostres bojaques en estúpides idees i parides per part del Tripartit-Titanic de Perdedors per a AFONAR Valencia ...., i foradar els nostres bojaques .

Des de la caiguda del Mur de la Vergüenza Socialista en 1989 i el destape de la immensa ruïna econòmica que havia deixat el Partit Comunista en tots els països de l'orbita sovietica , l'esquerra espanyola i europea s'ha quedat sense ideologia. Perque,com la definia Winston Churchill : ..... “el Socialisme es la ideologia del fracàs, el dogma de la ignorància i la predica de l'enveja . La seua genetica mes genuïna es la mentira i el repartiment igualitari de la miseria. A menys que alliberem el nostre país de les malignes doctrines del Socialisme , no hi haura esperança de recuperacio per a nosatros.”.

I la “ideologia de substitució”, sorgida d'estos camiseteros del “suro” mental , son les parides Compromis_eras de gent cap-buit que nos porta a l'abisme del destarifo i a la ruïna financera : ecologisme fanatic , satanica ideologia de genero, avortament express, lliure i gratuït, eutanasia d'ancianets , suïcidi induït , divorci express, homosexualisme per decret , multiculturalisme fallit, poligamia masclista , etc.... Triste herencia de Mr Ruina ZaPatero....

Son les noves formes d'ideologia fanatica d´estos balafiadors , que ni administren, ni gestionen, ni estalvien , ni saben fer la “o” en un canut . Fanatismes inculcats als chiquets des de l'escola , que se reforcen des d'una varietat d'institucions (en especial les universitaries) . I la classe mija cap a la ruina.

ECOlogetas, en molta “jeta” . Un eixemple de com acaben les parides ecoloje_tes :

( Completar en images :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - TRIPARTIT-TITANIC , ECOLO_GETA con MUCHA JETA ...