El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha anunciat que traurà durant este més de març la segona edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana.

Incansable en el seu esforç per finançar i difondre nous proyectes i treballs en pro de l’idioma valencià, el Patronat de la RACV s’ha congratulat en anunciar que la segona edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana eixirà al carrer en este més de març.

Davant les pressions contínues que l’idioma valencià patix, la millor manera de recolzar i donar soport al treball incommensurable que per la llengua valenciana realisa la Secció de Llengua i Lliteratura valencianes junt a unes atres entitats culturals, colectius i particulars que es signifiquen en la defensa, preservació i difusió de la nostra cultura, és la de fer costat adquirint tot treball que es publique per qualsevol d’estes.

En este cas, la segona edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana és el fruit de la revisió, actualisació i ampliació de la “ya” històrica primera edició, incorporant un notable lèxic de especialitats tècniques i de noves tecnologies, rets socials, etc. Esta segona edició consta novament de dos volums ampliats casi fins les 3.000 pàgines, menats pels criteris de revalencianisació que la Secció ve marcant en els últims anys.

El Patronat de la RACV ha volgut recordar que se pot realisar la reserva de l’obra en una gran oferta, puix els dos volums eixiran com en la primera edició a un preu de 60 € en comerç, pero per mig de la pre-reserva es conseguix a un preu de 40 €, ademés d’assegurar-se l’obtenció directa.

Per a realisar la reserva s’ha de ingressar la cantitat de 40 €, multiplicat p’el número de volums que necessites, en el conte bancari:

ES90 2100 7012 5322 0003 2269

i en ‘Concepte’ escriure la paraula “DICCIONARI”.

Posant-se en contacte en el teléfon: 649 85 06 21 – 744 46 25 80, o be per e-mail : patronat.racv@gmail.com, se concretarà l’enviament o recollida.

Igualment, en pocs dies s’anunciarà l’acte de presentació, en el que el Patronat ha volgut convidar al poble valencià, demanant que els recolzen, donant-los una image de cohesió, unió i força.

Ara més que mai hem d’estar units i al costat de la nostra llengua i cultura, les nostres senyes d’identitat històriques i patrimonials, el nostre llegat adquirit i que estem obligats a transmetre, conclou el Patronat de la RACV.

Fuente: El Patronat de la RACV llança la segona edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana