Es curios cuan uno mira arrere y ascolta als VALENCIANS charrar vore a companers com han canviat "MOSATROS" per "NOSATROS" ells van de mestres y lo unic que demostren es que son tan serrils com els traidos, uno es valencia y no te que pretendreu ser... a qui corresponga!