Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 97
Like Tree48Me gusta.

Tema: Estándar…, estàndart…,estandart… estándar…,estándar…

 1. #76
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  ¿L’impostura dels suposts “cultistes” valencianistes creaors de les bases d’ortografia valenciana? ( II )

  Post nº 76

  Vejam y analisem els calificatius del titul del post que ningu vol comentar:

  impostura

  Del lat. impostūra.
  1. f. Imputación falsa y maliciosa.

  2. f. Fingimiento o engaño con apariencia de verdad

  impostor, ra

  Del lat. impostor, -ōris.

  1. adj. Que atribuye falsamente a alguien algo. U. m. c. s.

  2. adj. Que finge o engaña con apariencia de verdad. U. m. c. s.

  3. m. y f. Suplantador, persona que se hace pasar por quien no es.

  N’hi ha un dit castellà que diu: “dime de qué presumes y te dire de qué careces”.

  En el mon cultural valencianiste, des de qu’es creà Lo Rat Penat, l’Academia de Cultura Valenciana y atres entitats culturals lligaes a la defensa y promocio de la llengua valenciana, existix una guerra o discusio sobre quina es la verdadera llengua valenciana que’s deu defendre y promoure. Es la tant manida y repetida guerra entre els poetes de guant y d’espardenya, que pot representarse en distints grups o modelos, analisats a partir de la creacio de les bases d’ortografia valenciana instauraes a partir del 32 en Castello:

  a) La dels pancatalanistes que defenen l’eixemple y cami seguit pels catalans, basaes entre atres coses en l’invent d’un nou català creat en el llenguage de fa mes de cuatrecents anys de nostres classics valencians y el dialecte barceloni, inventat per Pompeyo Fabra.

  b) La dels suposts “cultistes valencianistes”, que estant en contra del pancatalanisme, seguixen els consells de Fabra als valencians que pretenien crear una normativa ortográfica comuna pera les llengües valenciana, catalana y balear (VACABA), utilisant cada llengua el seu lexic propit, pero tractant de recuperar el lexic dels classics.

  c) La dels suposts “cultistes Valencianistes”, que estant en contra del pancatalanisme y volent crear l’idioma valencià diferenciat del català, continúen fent cas de part dels consells de Fabra als valencians, en els que continúen aceptant part de la normativa ortográfica del Institut d’Estudis Catalans introduida a través de les mal dites “Normes del 32, o de Castello”, aixina com el lexic arcaic superat pel poble valencià , en lo que s’enten per diacronía llingüistica.

  d) La dels valencianistes que han desaparegut majoritariament d’este foro, partidarits de la modificacio o reforma de lo que se coneixen com les Normes Ortografiques d’El Puig , adecuaes al idioma valencià conservat, transmitit y ensenyat per nostres pares, totalment diferenciat e independent tant del català, com d’ixe “valencià de llibre o cult”, segons defenen els “coents”, que pera diferenciarse del poble valencià pla, tracten de impondremos baix lo nom de valencià.

  Si tenim en conter que el qui fa y crea al llengua es el poble, y que en cas de crarse una normativa ortografica, pera escriure la llengua que crea el poble, es esta normativa, la que en tot cas deu d’amoldarse constantment a l’evolucio de la llengua creà per part del poble, y no deu de ser el poble, el que s’amolde a unes normes creaes per els “tecnics llingüistics”, perque en ixe cas estariem sustituint la “democracia” per la “partitocracia”, cosa totalment aberrant en estos temps, es per lo que he intentat desbrinar algo el titul del post, pera adreçar el fil, al engany constant que mos han estat fent els suposts “valencianistes”, vinculats al valencià escrit en els concursos, jocs florals, y ara, ensenyança y mon del llibre escrit en idioma valencià.

 2. #77
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  ¿L’impostura dels suposts “cultistes” valencianistes creaors de les bases d’ortografia valenciana? ( III )

  Post nº 77

  La versio que se mos ha contat en ixa guerra agüerta entre els denominats com “cultistes” de les lletres valencianes durant el primer terc del sigle XX, vaig a expondre la que’s relata en l’ Enciclopedia de la Regio Valenciana ,que deduixc que està feta per l’ayathola del catalanisme Manuel Sanchis Guarner, perque son les seues inicials les que figuren al final del relat aon están insertaes les bases dins de l’apartat d’ortografia, que es aon apareixen les inicials del colaboraor resenyat de l’enciclopedia nomenà.

  DECLARACIO I NORMES D’ORTOGRAFIA VALENCIANA

  Es un fet acceptat hui, per casi bé tots, que la llengua pròpia és, la més alta manifestació de la personalitat d’un poble i que aquells pobles que han recobrat la seua consciencia com a tal no sols s’entreguen a l’us del seu propi parlar, sinò que aspiren a la seua máxima depuració com a fenomen cultural i com a prova que volen tonar a ser ells mateixos . Moltes causes, no totes literàries i cap d’elles desconeguda, han produït a l’hora d’ara una curiositat viva i desperta envers el seu parlar. Es a dir, que el nostre poble comença a sentir la dignitat de la llengua pròpia. Deure de patriotisme i de cultura es treballar per a què eixe impuls no s’afeblixca i per a remoure tos els obstacles que s’oposen a la seua expansió. U d’ells, potser el més gran, radica en la manca d’unitat ortogràfica, que posa els editors i en general, qui ha d’escriure en la nostra llengua, en situacio semblant al pianista confús davant un instrument on no tingués la certitud que les notes són correctament colocades i obliga demés al llegidor a una veritable crítica d’interpretació dels textes a la qual ni és, ni té per què ser preparat el gran públic. Es doncs, necessari l’adopció d’un sistema ortogràfic unitari, si no volem ofegar al bresol máteix eixe esplet de curiositat patriòtica tant prometedor de fruits.
  - - -
  Varies preguntes per als valencià parlants de naiximent:

  ¿Cregueu realment que ixa declaracio relatà per els valencians catalanistes, coneguda la nova normativa ortográfica proposà per el Pare Fullana que trencava l’uniformitat-unitat que proponien els partidarits del catalanisme, realment proposaven l’adopcio d’un sistema ortografic pera la llengua valenciana?

  ¿No s’hau donat conter que tant en la descripcio del titul, com en la referencia o descripcio tant del patriotisme , com de la llengua del poble, li falta sempre el calificatiu de valencià-na ?.

  ¿Per qué propon un sistema ortografic unitari y no unic?.

  ¿Acas existien distintes llengües valencianes com els pasava als catalans que tenen dos catalans distints, com son el oriental y el occidental?

  ¿Cregueu que esta declaracio que s’adjunta a les Normes d’ortografia valenciana están fetes en la llengua valenciana que li ensenyaren a Sanchis Guarner sons pares?

  ¿Sabeu qui era el Sanchis Guarner del que estic parlant ?

 3. #78
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  ¿L’impostura dels suposts “cultistes” valencianistes creaors de les bases d’ortografia valenciana? ( IV )

  Post nº 78

  Continuacio de la “DECLARACIO I NORMES D’ORTOGRAFIA VALENCIANA”

  “...Posat que tot sistema ortogràfic és imperfecte i convencional, no semblarà de primer antuvi el problema de tanta magnitut com nosatres pensem; mes té dificultats que molts no sospiten. Es la primera, la necesitat de posar d’acord, sincerament i eficaç, a aquells que en les seues produccions intel.lectuals empren la nostra llengua i obtindre després un consentiment automàtic i sense reserves de la massa de lectors. Es la segona, que per a què siga útil un sistema ortogràfic cal fer-lo poc complicat, lógic, servit de mitjants eficaços de propaganda i sense notes que puguen provocar discrepàncies d’importància...”
  Aci tenim una vegà mes la prova de l’impostura dels impostors valencians suposts “cultistes-valencianistes” creaors de les bases d’ortografia valenciana.

  Aci apareix la cagalanà del “nosatres”.

  “Per lo fil traurem lo capdell”

  Els catalanistes valencians que clavaren en l’enfilat d’un nou sistema ortografic unitari que era una copia de la del Institut d’Estudis catalans, a pesar de que manifestaven l’unic interes en unificar la normativa ortográfica , desestimant la creà per el pare Fullana, aprofiten tambe en anar colocant expresions catalanes o paregudes a lo català en alguns casos com si foren les majoritaries valencianes.

  O siga que sense donarmos conter mos estan donant el gat per llebre , o siga el cagalà per el valencià .

  Si el pare Fullana arreplega el “nosatros” y el poble gasta majoritariament el “mosatros”, ¿per qué els de la R.A.C.V. han seguit gastant en lo que batejaren com a Normes d’El Puig, part de lo que proposaren els catalaners en el 32 en Castello?
  Última edición por Alazrach; 10/08/2017 a las 19:29

 4. #79
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  ¿L’impostura dels suposts “cultistes” valencianistes creaors de les bases d’ortografia valenciana? ( V )

  Post nº 79

  Continuacio de la “DECLARACIO I NORMES D’ORTOGRAFIA VALENCIANA”

  “… Es per esta raó que un sistema de creació individual, sense un mìnim inicial prou creixcut d’adhesions incondicionals, no és moralment viable i, per la mateixa , cal fer tots els posibles per no deturar-se en eixe mínim, a fi que les adhesions arriben al màxim i siguen quant més eficaces i representatives, millor .
  Eixa és la nostra més gran satisfacció. Els escriptors i investigaors del País Valencià, les Corporacions i publicacions més preparades de la nostra terra, amb un patriotisme que mai no s’enaltirà prou, han arribat a l’acord transaccional que suposa el sistema que aci s’explana. Van sense dir que no hi ha cap vençut, puix les autoritats filològiques que sotafirmen mantenen els seus punts de vista cientifics, penyora viva de nous proggressos. Però tots acaten les grafies aprovades. Al temps, a aquelles autoritats i a la novella generacio d’estudiosos pertany la cura i la missió, prou feixuga i prou llarga, d’anar rectificant i millorant un sistema –a base també, naturalment, d’amples acords- que deixant a un costat atres raons no pot ser tant madurat com caldria si hem d’acodir oportunament a la satisfacció legítima que de manera imperativa demanen tant les necessitats com les inquietuts de l’hora present.
  …”

 5. #80
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  Cita Iniciado por Alazrach Ver mensaje
  ¿L’impostura dels suposts “cultistes” valencianistes creaors de les bases d’ortografia valenciana? ( V )

  Post nº 79
  Continuacio de la “DECLARACIO I NORMES D’ORTOGRAFIA VALENCIANA”

  “… Es per esta raó que un sistema de creació individual, sense un mìnim inicial prou creixcut d’adhesions incondicionals, no és moralment viable i, per la mateixa , cal fer tots els posibles per no deturar-se en eixe mínim, a fi que les adhesions arriben al màxim i siguen quant més eficaces i representatives, millor .
  Eixa és la nostra més gran satisfacció. Els escriptors i investigaors del País Valencià, les Corporacions i publicacions més preparades de la nostra terra, amb un patriotisme que mai no s’enaltirà prou, han arribat a l’acord transaccional que suposa el sistema que aci s’explana. Van sense dir que no hi ha cap vençut, puix les autoritats filològiques que sotafirmen mantenen els seus punts de vista cientifics, penyora viva de nous proggressos. Però tots acaten les grafies aprovades. Al temps, a aquelles autoritats i a la novella generacio d’estudiosos pertany la cura i la missió, prou feixuga i prou llarga, d’anar rectificant i millorant un sistema –a base també, naturalment, d’amples acords- que deixant a un costat atres raons no pot ser tant madurat com caldria si hem d’acodir oportunament a la satisfacció legítima que de manera imperativa demanen tant les necessitats com les inquietuts de l’hora present.
  …”
  ANALISIS DE LA DECLARACIO QUE ACOMPANYAVEN A LES NORMES D’ORTOGRAFIA VALENCIANA DEL 32 MAL DITES DE CASTELLO

  Post nº 80

  Com veig que ‘ls simpatisants de Lo Rat y de la R.A.C.V. no diuen res al respecte a la declaracio que estic aportant, pera que els defensors de la mal dita normalisacio de la llengua valenciana, es donen conter de l’engany que amagaven estos suposts “cultistes valencianistes”, que baix el calificatiu d’ortografia valenciana se carregaren les normes ortografiques creaes per el pare Fullana, estan condensaes en el primer parrafo del post anterior.

  En el segon parrafo ve la justificacio y alabança de sa actuacio catalanera com un acte de patriotisme, no valencià , sino catalaniste, al degradar al Reyne de Valencia a la calificacio de país, pera que forme part d’ixa nova patria catalana que se preten constituir baix el calificatiu català

  Com vos vinc demostrant a partir del post nº 68 els suposts "cultistes valencianistes del Rat y la R.A.C.V.", seguint part de les Normes del Institut d'Estudis Catalans que acordaren ixos "supost cultistes valencianistes" en Castello en l'any 1932
  hecrumu Le gusta esto.

 6. #81
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  ¿L’impostura dels suposts “cultistes” valencianistes creaors de les bases d’ortografia valenciana? ( V I)

  Post nº 81

  Continuacio de la “DECLARACIO I NORMES D’ORTOGRAFIA VALENCIANA”


  “… A este efecte, s’inserten les bases ortogràfiques unificadores i es publica el Vocabulari a elles adaptat, que tan útil ha de ser a tots els estudiosos i per aquells fills d’esta terra que sentem l’orgull del propi idioma.

  I no res més sinó demanar la cooperación entusiasta del nostre poble en esta obra de depuració, de dignificació, d’estilisació de la llengua vernácula, manifestació la més autèntica del seu esperit i del seu propi geni.”
  Hasta aci la declaracio que acompanyaven a les famoses “NORMES D’ORTOGRAFIA VALENCIANA” que’s presentaren en 1932 en Castello, pera que els valencians que escribien en valencià no heu feren de forma distinta com venien fent moltissims d’ells, com he repetit en multitut d’ocasions , en eixa guerra entre els denominats poetes de guant y d’espardenya que duya agüerta des de mitat del sigle XIX des de l’aparcio del romanticisme .

  Resulta curios que des de que Jaume I escomença a escriure en el romanç valencià d’aquell entonces, traduint els fursde de la llengua oficial del llati a la llengua vulgar que’s parlava per lo poble valencià en el reyne moro conquistat per ell, hasda ixe moment, en el que els catalans de la ma dels colaboracionistes, o siga dels traidors valencians partidarits de sustituir la llengua valenciana que’l poble valencià venia parlant , tots els que escrigueren en llengua valenciana, heu feren sense cap normativa .

  La normativa queda justificà per l’interes economic, cultural, mijatic y politic que’s deduix de l’analisis de la Declaracio que acompanyen a les Normes que s’adoptaren pera unificar llengües distintes y crear un idioma comu que en principi deuria de dur el nom de VACABA ( Valencià-Català –Balear), pero que com se pot comprovar, vista la declaracio que acompanya a les Normes s’utilisen els eufemismes de: “la llengua propia”, “nostra llengua”,” d’anar rectificant i millorant un sistema –a base també, naturalment, d’amples acords “, pera no dir ni constatar l’unic calificatiu de valencià, que el diferencia del català, per mes que’ls adoctrinats tecnics llingüistics, per motius politics, factics, economics, culturals etc, pretenen unificar.

  Una vegà mes , n’hi ha que observar lo que’s diu en l’ultim párrafo de la declaracio que acompaña a les Normes pera demostrar que tant la declaracio com les Normes estan basaes en l’engany y la mentira.

  ¿Acas depurant y cambiant o adoptant l’estil , ortografía y lexicografia inventat per Pompeyo Fabra per als catalans , mesclant el llenguage de nostres classics en el dialecte barceloni, s’anava a dignificar la llengua valenciana que havia conservat y transmitit nostre poble valencià a lo llarc dels sigles ?

  ¿Per qué els “coents cultistes” de Lo Rat y de l’Academia de Cultura Valenciana, continuaven en l’any 1977, seguint ixa gramatica que he denunciat en els post nº 69- 70-71 d’este fil, que estava basà en les Normes d’Ortografia Valenciana del 32 o de Castello, cuant tots ells sabien que eren un calc-copia de les Normes del Institut d’Estudis Catalans?
  hecrumu Le gusta esto.

 7. #82
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  ¿L’impostura dels suposts “cultistes” valencianistes creaors de les bases d’ortografia valenciana? ( V II)

  Post nº 82

  DECLARACIO I NORMES D’ORTOGRAFIA VALENCIANA

  Es un fet acceptat hui, per casi bé tots, que la llengua pròpia és, la més alta manifestació de la personalitat d’un poble i que aquells pobles que han recobrat la seua consciencia com a tal no sols s’entreguen a l’us del seu propi parlar, sinò que aspiren a la seua máxima depuració com a fenomen cultural i com a prova que volen tonar a ser ells mateixos . Moltes causes, no totes literàries i cap d’elles desconeguda, han produït a l’hora d’ara una curiositat viva i desperta envers el seu parlar. Es a dir, que el nostre poble comença a sentir la dignitat de la llengua pròpia. Deure de patriotisme i de cultura es treballar per a què eixe impuls no s’afeblixca i per a remoure tos els obstacles que s’oposen a la seua expansió. U d’ells, potser el més gran, radica en la manca d’unitat ortogràfica, que posa els editors i en general, qui ha d’escriure en la nostra llengua, en situacio semblant al pianista confús davant un instrument on no tingués la certitud que les notes són correctament colocades i obliga demés al llegidor a una veritable crítica d’interpretació dels textes a la qual ni és, ni té per què ser preparat el gran públic. Es doncs, necessari l’adopció d’un sistema ortogràfic unitari, si no volem ofegar al bresol máteix eixe esplet de curiositat patriòtica tant prometedor de fruits.
  - - -
  Posat que tot sistema ortogràfic és imperfecte i convencional, no semblarà de primer antuvi el problema de tanta magnitut com nosatres pensem; mes té dificultats que molts no sospiten. Es la primera, la necesitat de posar d’acord, sincerament i eficaç, a aquells que en les seues produccions intel.lectuals empren la nostra llengua i obtindre després un consentiment automàtic i sense reserves de la massa de lectors. Es la segona, que per a què siga útil un sistema ortogràfic cal fer-lo poc complicat, lógic, servit de mitjants eficaços de propaganda i sense notes que puguen provocar discrepàncies d’importància.

  Es per esta raó que un sistema de creació individual, sense un mìnim inicial prou creixcut d’adhesions incondicionals, no és moralment viable i, per la mateixa , cal fer tots els posibles per no deturar-se en eixe mínim, a fi que les adhesions arriben al màxim i siguen quant més eficaces i representatives, millor .

  Eixa és la nostra més gran satisfacció. Els escriptors i investigaors del País Valencià, les Corporacions i publicacions més preparades de la nostra terra, amb un patriotisme que mai no s’enaltirà prou, han arribat a l’acord transaccional que suposa el sistema que aci s’explana. Van sense dir que no hi ha cap vençut, puix les autoritats filològiques que sotafirmen mantenen els seus punts de vista cientifics, penyora viva de nous proggressos. Però tots acaten les grafies aprovades. Al temps, a aquelles autoritats i a la novella generacio d’estudiosos pertany la cura i la missió, prou feixuga i prou llarga, d’anar rectificant i millorant un sistema –a base també, naturalment, d’amples acords- que deixant a un costat atres raons no pot ser tant madurat com caldria si hem d’acodir oportunament a la satisfacció legítima que de manera imperativa demanen tant les necessitats com les inquietuts de l’hora present.

  A este efecte, s’inserten les bases ortogràfiques unificadores i es publica el Vocabulari a elles adaptat, que tan útil ha de ser a tots els estudiosos i per aquells fills d’esta terra que sentem l’orgull del propi idioma.

  I no res més sinó demanar la cooperación entusiasta del nostre poble en esta obra de depuració, de dignificació, d’estilisació de la llengua vernácula, manifestació la més autèntica del seu esperit i del seu propi geni.

  Vos he posat per complet, la “Declaracio” que s’adjunta a les Normes d’Ortografia Valenciana, en l’apartat d’ortografia de l’Enciclopedia de la Regio Valenciana, pera vorer si sou capaços despues de remugarles, digerirles y vorer si vos peguen be o mal.

  Per mes que he tractat d’acompanyar en els posts anteriors , alguns comentaris que analisen en part el contingut de lo expresat en dita “Declaracio”, vos el pose sancer pera que analiseu si esteu davant del forment o blat que configura, caracterisa y distinguix a la verdadera llengua valenciana , o esteu davant del “margall” que’ls suposts “cultistes y coents tecnocrates valencians “ venen imposantmos als valencians, ya no a soles en la forma d’escriure sino de parlar, lo que ells califiquen com la “llengua propia”, la “nostra llengua”, a la que li han llevat el calificatiu de valenciana, des de que en el 1932 acordaren pels motius que expliquen en la “Declaracio”, les bases o Normes d’Ortografia Valenciana.
  hecrumu Le gusta esto.

 8. #83
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 sep, 14
  Ubicación
  gandia
  Mensajes
  360
  Gran treball, tot molt interesantisin y aclaridor.
  Moltes coses eren evidents y unes atres ara les comprenc.
  Ningu pot dir que no dius la veritat,gracies per defendre lo nostre.

 9. #84
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 sep, 14
  Ubicación
  gandia
  Mensajes
  360
  El dichous 21 de setembre,en la seu de SomValencians Chimo Lanuza parlara de les NDP historia y oficialitat desde el. 1981 y com fon el consens.
  Es a les 20h
  Estaria be ferli unes cuantes preguntetes!!

 10. #85
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  Cita Iniciado por hecrumu Ver mensaje
  Gran treball, tot molt interesantisin y aclaridor.
  Moltes coses eren evidents y unes atres ara les comprenc.
  Ningu pot dir que no dius la veritat,gracies per defendre lo nostre.
  GRACIES A TU

  Post nº 85

  Gracies a tu , no soles per llegir lo que vinc apuntant en defensa de la llengua valenciana que mos han ensenyat nostres pares, sino per reconeixer el treball que supon anar en contra dels que’s consideren com “tecnocrates”, que creuen tindre el poder y potestat, per a dirmos al poble com deguem parlar y escriure nostra volguda llengua valenciana ; cuant tot lo mon deuria saber que la soberanía sobre la llengua valenciana la tenim el poble que l’ha conservat, l’ha ensenyat y l’ha transmitit a lo llarc dels temps.

  Com me trobe fora del Reyne , no puc dedicarme a continuar contant, per lo manco a persones tant agraides com tu, que lo que han vingut utilisant els autocalificats valencianistes de Lo Rat y la R.A.C.V., han segut unes normes ortografiques y lexicografía, unificaores copiaes o de la ma del Institut d’Estudis Catalans.

  Espere en un futur, cuant torne a la terra, continuar demostrant que’l verdader valencià es el que sembra el poble valencià no contaminat pel margall que pretenen introduirmos determinats “tecnocrates” contemplats, admirats y premiats com “valencianistes”, que encara seguixen els consells del inventor del català modern creat a partir del primer congres de la llengua catalana .

 11. #86
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  Cita Iniciado por hecrumu Ver mensaje
  El dichous 21 de setembre,en la seu de SomValencians Chimo Lanuza parlara de les NDP historia y oficialitat desde el. 1981 y com fon el consens.
  Es a les 20h
  Estaria be ferli unes cuantes preguntetes!!
  ¿¿¿ CONSENS ???

  Post nº 86

  Mol interessant la charrà d’u dels creaors de Les Normes d’El Puig.

  Espere que filmeu l’acte y el pengeu en esta Web pera que els que no pugam asistir, tingam l’oportunitat de saber lo que no ha trascendit sobre les mateixes, pera:

  a) Saber com se crearen ixes normes.

  b) Saber quínes persones foren les que les determinaren.

  c) Saber quins foren els punts que se consensuaren.

  d) Coneixer quins foren els distints punts de vista per part dels creaors de les mateixes.

  Chimo Lanuza es una de les poques persones que queden que mos pot aclarir per qué les Normes d’El Puig no acaben d’ajustarse a la recuperacio escrita del idioma valencià que mos han ensenyat nostres pares , aixina com per quin motiu va cambiar d’opinio, endespués de redactar o contribuir a la redaccio de les opinions o conclusions sobre el II Congres de Llengua Valenciana que foren publicaes en la revista SOM del G.A.V., o que foren manifestaes per ell mateix en la taula redona que’s va celebrar en el G.A.V., cuant es va conmemorar el 30 aniversari de les Normes d’El Puig.

  Crec que Som Valencians deurien ser els primers en exigir a Chimo l’aclaracio d’estos interrogants, pera poder determinar si politicament, interessa que dit partit nacionaliste valencià continue apoyant Les Normes d’El Puig tal com estan, o deuria posicionarse en la necesitat de modificarles pera que s’ajusten al autentic idioma valencià que parla nostre poble .

  Faig esta observacio, donat que hui en dia no n’hi ha cap entitat, ni cultural ni política que’s manifeste com valencianista, que continue en el treball iniciat per Carbonell en el G.A.V, pera que a partir del II Congres de LLengua Valenciana se actualisaren les normes que majoritariament apoyaren els valencianistes cuant els “cultistes” que antigament seguiren les mal dites “Normes del 32 o de Castello” ( que eren un calco de les del Institut d’Estudis Catalans), cuant ixos “cultistes”, tots ells militatans o simpatisants del Rat y l’Academia de Cultura Valenciana, s’escindiren: uns s’autocalificaren com catalanistes ( Sanchis Guarner, Juanito Carpintero, Estelles, etc,) y atres com Xavier Casp, Adlert Noguerol, etc, reivindicaren la valencianitat en simbología, llengua etc, creant ixes Normes d’El Puig, que’l poble valencià aceptà y apoyà, creguent y confiant en estos antics valencianistes que’s manifestaren contraris als seus antics companyers, que veren en el catalanisme la solucio a les seues aspiracions personals , tant culturals com politiques, en ixe nou sistema politic que’s creà a la mort de Franco.

  Als que pugau asistir a la Reunio de Chimo, vos aconselle que vejau el video sobre dita taula redona en la que si no recporde mal, estaven: Pascual Martin Villalba, Chimo Lanuza, Toni Fontelles y Carbonell. Si la memoria no me falla, algu va transcriure per escrit els comentaris de dita taula redona, pera acurtar el temps d’analisis de la mateixa

  Dit lo dit, crec que com diu hecrumu, estaría be ferli unes cuantes preguntetes

 12. #87
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  Cita Iniciado por hecrumu Ver mensaje
  El dichous 21 de setembre,en la seu de SomValencians Chimo Lanuza parlara de les NDP historia y oficialitat desde el. 1981 y com fon el consens.
  Es a les 20h
  Estaria be ferli unes cuantes preguntetes!!
  ¿¿¿ C O N S E N S ??? (II)

  Post nº 87

  Com les coses n’hi ha que remugarles pera traureli tot el suc profitos, vaig a incidir en el significat del titul del post , tant d’este, com de l’ anterior.
  Segons la R.A.E.

  consenso

  Del lat. consensus.

  1. m. Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.

  consensuar

  De consenso.

  Conjug. c. actuar.

  1. tr. Adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes

  ¿Mos aclarirà Chimo tot lo relacionat sobre el desconegut “consens” sobre la creacio, oficialitat, des de 1981 sobre lo que s’han denominat Normes d’El Puig ?

 13. #88
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  TAULA REDONA SOBRE EL XXX ANIVERSARI DE LES NORMES D’EL PUIG

  Post nº 88

  Per fi he pogut trobar el video del que vos parlava en el post nº 86 d’este mateix fil.

  Despues de preguntar a un conegut amic valencianiste sobre si s’hauria eliminat d’este foro, ya que no consta en l’apartat de foros multimedia en els distints fils agüerts en son dia pels foristes que se’encarregaren de filmar dits actes, y reafirmareme este amic que ell recordava ixa taula redona celebrà en el G.A.V., tal com vos vaig comentar en el pasat post nº 86, después de repasarme tots els fils agüerts sobre les Normes d’El Puig, per fi el vaig trobar en el fil que en son dia va aurir ulls blaus titulat: “¿Per qué y o pera qué se crearen les Normes d’El Puig?” que podreu trobar o encontrar en l’apartat de llengua valenciana d’este foro.

 14. #89
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  Cita Iniciado por hecrumu Ver mensaje
  El dichous 21 de setembre,en la seu de SomValencians Chimo Lanuza parlara de les NDP historia y oficialitat desde el. 1981 y com fon el consens.
  Es a les 20h
  Estaria be ferli unes cuantes preguntetes!!
  MANIFESTACIONS DE CHIMO LANUZA SOBRE LES NORMES D’EL PUIG

  Post nº 89


  Com de moment ningu ha penjat ni l’esperà conferencia de Chimo en la seu de SomValencians sobre les Normes d’El Puig, o sobre lo que allí es va parlar, vaig a posibilitar que aquells que vullguen saber les manifestacions que feu en son dia en la taula redona que va promoure el G.A.V. de la ma del seu president en aquell entonces Manolo Latorre, u dels pares de dites normes, davant dels atres participants de la taula redona, tots ells firmants de dites normes y de la renuncia d’u d’ells a les mateixes, en aquells apartats en els que s’identificaven a les del Institut d’Estudis Catalans.

  Com he dit podeu trobar la totalitat de dit video en el post nº 18 del fil titulat: “ ¿Per qué y o pera qué se crearen les Normes d’El Puig?, creat el 4 de març de 2013, per ulls blaus en el següent comentari:

  ¿ per qué y o pera qué se crearen les normes d’el puig?

  Donat que Llunablava , creaor del post “Normes del Puig Historia”, ha reiterat en diverses ocasions que l’idea del fil es” arreplegar referencies historiques, sobre fotos documents, personajes, etc y que evitem elucubrar i anar-mos-en per atres llocs i que no escomencem en discussions o debats”, y yo considere que lo important es debatre y opinar, per qué o pera qué creguem que se crearen les normes d’El Puig, vullc aurir este post en el que’s done peu a que’s puga opinar sobre estes cuestions.

  Crec que la propaganda de les normes els correspon ferla ad aquells que les crearen, aixina com aclarIr els duptes que demostren tindre els seus seguidors y o defensors.

  Yo pel contrari, crec que’l debat está en corregir els erros de dites normes y millorarles ajustantles al parlar viu valenciá, diferenciantles en lo posible de les normes catalanes

 15. #90
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  ¿ PER QUÉ Y O PERA QUÉ SE CREAREN LES NORMES D’EL PUIG?

  Post nº 90

  En l’any 1981, el 7 de març se firmaren lo que se batejaren com a Normes d’El Puig, en el Salo de Senyeres del Real Monasteri de Nostra Senyora d’El Puig, promogut per la Federacio Coordinaora d’Entitas Culturals del Reine de Valencia, es va realisar l’acte d’adhesio y entrega de firmes d’un millar d’intelectuals y representants d’Entitas Culturals del Reine de Valencia a l’Academia de Cultura Valenciana, en apoyo de les Normes Ortografiques establides pera la Llengua Valenciana, per la Seccio de Lliteratura de dita Academia.

  L’acte d’adhessio a l’A.C.V. en apoyo a les Normes Ortografiques establides per la Seccio de LLengua y Lliteratura de dita Academia es desarrollà de la següent manera:

  Inicià l’acte el President de la Coordinaora d’Entitats Culturls del Reine de Valencia D. Francisco Nieto Edo, seguit per les disertacions formulaes pels parlamentaris D. Jose Esteve de Castello, D. RafaeL Vilar de Valencia y D. Josep Boronat Gisbert d’Alacant, que feren una brillant defensa de la llengua y cultura valenciana.

  Tancà l’acte el Profesor D. Julian San Valero, Director Decà de l’Academia de Cultura y Catedratic d’Historia Antiga de l’Universigtat de Valencia, el que previes emocionaes paraules, va recibir de mans del President de la Coordinaora els plecs de paper en els que s’arreplegaven les firmes dels intelectuals y representants d’Entitats Culturals y particulars del Reine de Valencia, adherintse y apoyant a l’Academia de Cultura Valenciana, en especial en cuant es referix a la decisio presa per la mateixa, respecte a les normes ortografiques de la Llengua Valenciana.

Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •