El GAV iniciem les gestions de reclamacio del Patrimoni Valencià

Enviat per GAV el 14 de Decembre de 2017

Comunicats GAV. El Grup d’Accio Valencianista hem realisat historicament campanyes per la conservacio i recuperacio del patrimoni valencià, i ara, que mos trobem en un context propici hem iniciat les gestions per a reclamar de manera oficial que el Patrimoni historic-cultural valencià que, de diferents formes han anat eixint progressivament del nostre territori, tornen per fi a terres valencianes.

L’herencia cultural i historica valenciana es sense cap dubte una de les mes riques de la península, pero tambe una de les manco valorades i cuidades pels seus governants, que ni en l’actualitat ni en llegislatures anteriors han exigit al govern central ni a atres governs autonomics que tornen lo que llegitimament mos correspon als valencians. Mos referim als mes 8000 archius que se troben illegalment retinguts en Catalunya, aixina com atres peces clau de la nostra historia com la Dama d’Elig o atres tambe d’ambit artistic.

Considerem que es una reclamacio justa i pensem que ya es hora de que se fique en valor l’importantissim patrimoni valencià, un objectiu que sabem que compartixen en mosatros atres entitats valencianistes que esperem que decidixquen sumar-se a esta iniciativa per la defensa i recuperacio del patrimoni valencià.

Grup d'Accio Valencianista - El GAV iniciem les gestions de reclamacio del Patrimoni Valencià