REGNE BI_MILENARI DE VALÉNCIA,en LLENGUA VALENCIANA, SENYERA en BANDA BLAU i CORONADANOU d´OCTUBRE 2018


REGNE de VALÉNCIA, REGNE CRISTIA i VISIGOT, ABANS QUE MORO

NOU d´OCTUBRE 2018

Mal està que el nazicatalanisme estiga portant del ronsal i en orelleres a una gran quantitat de paixarells escolars valencians camí del fals imaginari colectiu nazi_onaliste catalaner , ple de troles, mentires i barbarismes històrics contra Valéncia. Pero tan mal com aixo està el sector ISLAMISSANT invasor que també pretén canviar la historia del nostre REGNE de VALÉNCIA.

L'esquerra ISLAMISSADORA , còmpliç de la neoinvasió , pretén situar el naixement del Regne Valéncia l'any 1238 després de l'entrada del Rei Jaume I en la ciutat, és una “visió biaixada i interesada” de la historia . El seu objectiu es desvincular l'origen d'el nostre vetust Regne del Cristianisme. I, a continuació , ¿per la gràcia d'Al•là? alguns fixen en el 1009 l'origen del Regne Taifa de València. Com poden caure alguns valencians en tan bastes manipulacions? ."

El nazionalcatalanisme nos inventa mentires historiques i ¡ a engolir! . Nos reinventen els kulturetas-islámics els nostres orígens ... i ¡a engolir! . ¿Tan baix hem caigut el “poble valencià” per a que vinguen els de fora a reescriure la nostra historia ?.

A tots ells hauria que recordar-los que el REGNE de VALENCIA va ser un REGNE CRISTIÀ des del sigle I (A.D.) , en una comunitat cristiana romanisada, perfectament organisada i jerarquissada cap al sigle IV , moment en que es data la creació d'una Seu Episcopal Valentina . Testimonis tenim de l'existència d'una societat de continuïtat , herera dels seus anteriors llegats iber, fenicis, grecs, romans i cartaginesos .

Una comunitat CRISTIANA que va conservar les seues lleis i va venerar als seus martirs . Tenim la tomba del nostre patró Sant Vicent Martir (el seu martiri va ser entre els anys 304 i 305) sobre la qual es va construir una primitiva basílica sepulcral que va ser el primer enclavament cristia de la ciutat de Valencia , precedent del posterior edifici alçat en epoca migeval . Les MESQUITES posteriors varen ser construides damunt dels solars de les IGLESIES CRISTIANES ANTERIORS : com passa en la Catedral-mesquita de Cordoba : l´orige sempre va ser un SOLAR CRISTIÁ .

I caldra recordar que Valentia ya va ser REGNE VISIGOT integrat dins d 'Hispània en el segle VI. Va ser durant el regnat de Leovigild (569-586 ) quan Valencia es va integrar plenament dins de l'orbita regnícola visigoda , i van ser els reis Suíntila en la seca de Valencia i Gundemaro i Sisebuto en la seca de Sagunt els que varen acunyar moneda visigoda valenciana . El Regne de Valencia va ser tambe SEU, a mitan sigle VI, d'un important Concili de Valencia . Segons les mateixes actes del Concili, el 4 de desembre de l'any 546 , quinzé del regnat de Teudis, es va celebrar el pacte entre el Bisbe Justinià i el monarca visigotic , manifestant l'obediencia i lleialtat de la ciutat de Valencia a un rei visigot. Va ser el Bisbe Justinià qui també va construir la catedral visigotica.

L'única font contínua d'informacio que tenim sobre els regnats dels reis gots des de Gesaleico a Liuva I (507- 56 es la “Historia dels gots de Sant Isidor de Sevilla” pero sabem que els gots van formar una minoria que va començar a estar perfectament integrada en la societat hispanoromana valenciana. El seu numero no ha segut precisat en exactitud per cap historiador, pero els calculs mes fiables parlen d'entre 100.000 i 200.000 visigots instalats en tota la peninsula i una part d'ells en la Valentia Hispanoromana i Cristiana .

Eixe va ser el temps en que es va produir la reutilisació dels materials de construcció romans per a basiliques, iglesies i atres construccions civils del Regne Visigot de Valencia . I això va ser lo que va fer desapareixer una gran quantitat d'inscripcions iber-romanes existents de l'etapa anterior .
I va ser durant este periode quan va florir en Valencia l'Escola Monàstica Valenciana famosa pels seus tractats i escrits apologetics escrits en llatí visigot. Durant tot este periodo el poble va continuar usant el llatí vulgar i es va utilisar el llatí culte per als escrits apologetics .

Els problemes economics i l'aparició de la pesta i elsTRAIDORS al REGNE va fer que l'islam s´aprofitara del caos intern del regne visigot hispa i valencià i començara l'ocupació de les nostres terres l'any 709.

La REcreació del Regne Cristia de Valencia per Jaume I va ser això: una recuperació del passat gloriós que la Ciutat i el seu territori havien ya tingut molts sigles abans de la invasio islamica. Va ser una REconquista de lo abans existent. La invasió musulmana va ser un período més de continuïtat de tot lo anteriorment creat i que va perdurar i es va mantindre a traves dels seus colectius cristià-mossàrabs.

Valencia no pot ser reinventada per aquells que, pareix ser , volen destruir-la en les seues mentires històriques . Pero lo realment trist es que hi haja valencians disposats a creure-se-les.(VERSION EN LLENGUA ESPAÑOLA + IMAGES :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - VALENCIA ,REINO CRISTIANO Y VISIGODO, ANTES QUE MOROWeb de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada

==========0
29 DEFINICIONES del DIALECTO CATALAN :
NEOCATALANÍ = DIALECTE BARCELONI. :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - NEOCATALANÍ = DIALECTE BARCELONI.


LENGUA VALENCIANA: MANIFIESTO en DEFENSA de la LENGUA VALENCIANA

EL SUBSTRAT IBER de la LLENGUA VALENCIANA

EL SUBSTRATO IBERO de la LLENGUA VALENCIANA

2. “Normes trileres del ´32 y calendaris-tocomocho”:

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada -

3. TIMO-CIENTIFISME PANCA...?O CATEDRAS-JUAN-PALOMO?:

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - TIMO-CIENTIFISME PANCA...?O CATEDRAS-JUAN-PALOMO?

4, 9 d�OCTUBRE : JAUME I y el ROMAN� VALENCI�.

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - 9 d

5. CHARNEGOS, MAQUETOS y ESCLAVOS de la Catalunya Grand�

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - `CHARNEGOS, MAQUETOS y ESCLAVOS de la Catalunya Grand


El catalan es un dialecto de la Lengua d´Oc :

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - EL CATAL

7. El AUSIAS MARCH del “ROBOCOP.cat”. Mentiras históricas:

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada - El AUSIAS MARCH del


AUSIAS MARCH, UN POETA PARA EL SIGLO de ORO de la LENGUA VALENCIANA”

Web de Teresa Puerto Ferre. Cronologia Historica de la Lengua Valenciana y Lengua Valenciana una lengua suplantada -

9.

MOSSEN ALCOVER y los DÉSPOTAS de l´INSTITUT d´ESTUDIS CATALANS.

10.

ALCOVER, FULLANA y el ?ROBATORI? POMPEUFABR͠

11.

LA BURRIMAQUIA(*) de una FILÓLOGA viaATAPUERCA.cat