== '''28-Novembre-2019''' ==
L'enciclopèdia aplega als '''14.000 artículs''' en l'articul dedicat a la Roca de la Verge dels Desamparats:
https://www.lenciclopedia.org/Roca_d...HS4xaDt-g1Dm2E