Pronte farà 300 anys de la Batalla d’Almansa. En aquella ocasio un general frances d’orige angles, el Duque de Berwik, derrotava a les tropes autriacistes nutrides i alentaes entre atres per holandesos i anglesos. Aquella victorio pa uns i derroto pa atres va iniciar la consolidasio d’una configuracio d’Espanya que s’ha mantingut fins els nostres dies, per ara.
Ahir un general español, castellà, madrileny, en un ejercit d’anglesos i espanyols va derrotar a les forçes que no volen Espanya com la coneguem, perque heu volen tot pa dells, incluits mosatros. Estes forçes estaven manaes per un general holandes, al cap d’un echercit multinacional. Benitez va poder en Rijkaard. Vorem si d’esta victorio pa uns i derroto pa atres ix el que manarà en Europa, els valencians encara tinguem veu en esta pelicula, tambe li vam guanyar al Far$a