Demá Dumenge tots al Estadi del Mestalla, pera estar en el nostre equip i pera defensar nostra cultura, nostra llengua, nostra bandera, nostra DIGNITAT com a Regne i poble.
Si demá no anem una punyá de gent, el dit que mos diuen tindrá rao: els valencians olvidem sempre enseguida...
Demá tots en les nostres Reals Senyeres Coronades, pera que els pankes se foten...
19:30 camp del Mestalla. Yo aniré abans.
Si voleu portar ous....jejeejejjeejejeje.

Vixca per sempre lo Regne de Valencia, vixca per sempre Valencia c.f.