Si sembla mentira que no ho sapieu, Piqué ha segut de tota la vida catalaniste i ademés es referix sempre a Catalunya com país (el nostre país,...) i sempre ha defengut la unitat de la llengua catalana ab la valenciana, ya vegeu! Quin personage!