El impresentable de Palomero ha donat una conferencia en el meu poble ,i com es usual s'omplit....han anat unes trenta persones....podeu lliggir les palle3s mentals del personaje i com defen el valencià el tipet este que entre tots li pagem mes de deu millons de pesetes al any....yo de major vullc ser Palomero....

http://www.burriana.elperiodic.com/v...ia.php?id=3492