Una mostra de que tots els catalans no son cinics, fanatics i nacis, la enhorabona pera tots els Catalans que tenen dos dits de front, son un poble digne d´admiracio, llastima de politics nazis que tenen.