Totes les persones en un minim de sinderesis i personalitat sabem de sobra del fariseisme del Partit Popular en practicament tots els temes. Per mig de l'escandalosa monopolisacio i manipulacio de la Televisio Publica Valenciana (que paguem tots), el PP sistematicament mos monta l'espectacul virtual per a vendremos el fum de boja que mes li conve al PP. Mos volen fer creure una cosa mentres fan justament lo contrari.

Podriem posar mil eixemples d'este indignant fariseisme pepero (assistir en cara de flares i monges als actes religiosos pero per atra part organisen i financen la reballà d'excrements d'animals sobre la figura de Jesucrist; demanar llastimosament un transvas que no feren quan podien haverlo fet pero per atra part tot el PP aprova en Madrit l'Estatut aragones que prohibix dit transvas, etc., etc.), pero hui mos centrarém en el tema identitari.

Al marge del mes mortifer atac a l'idioma valencià que es la creacio per part del PP de l'Academia Valenciana de la Llengua Catalana (que oficialisa la normativa catalana per al valencià, que dictamina que el valencià no es un idioma sino una simple varietat del catala, i que acata que al valencià puga denominarse catala), analisarém el cas de un personage que es dels mes "valencianistes" del Partit Popular (ya poden imaginarse com son els que no presumixen de "valencianistes").

Mos referim al desvergonyit Alfonso Rus, alcalde de Xativa desde fa 12 anys i president provincial del Partit Popular. El dimecres passat (16 de maig) en els "informatius" de Canal 9 s'entrevistaven als candidats de Xativa (del PP, PSOE i EU, a Coalicio Valenciana, ya se sap, censura dictatorial). En veu prepotent i demagogica, el senyor Rus dia: "front al païs valencià, Comunitat Valenciana; front a la quatribarrà, la Senyera". Es menester ser hipocrita com per a dir eixes paraules davant de l'Ajuntament de Xativa, aon pengen uns rotuls escrits en catala, aon uns carrers mes avall te l'Avinguda i Plaça del País Valencià (entrà principal de Xativa, i per a demostrar que es actual vore la portà d'una revista d'un comerç situat en dita plaça), aon uns carrers mes amunt te la Plaça de Joan Fuster i la Plaça de Vicent Andrés Estellés, aon la flota de vehiculs de servicis porten escrit "Brigada de Serveis Municipals", aon te una nau en un jagant "Serveis Municipals", etc., etc.

Este es el "valencianisme" dels mes "valencianistes" del PP. Les paraules demagogiques i els paperots virtuals que mos endorsa el vergonyos Canal 9 a soles es un enganyabovos d'estos carcamals per als ignorants que estan disposts a deixarse enganyar pel fariseisme pepero.

Estes fotografies demostren el "valencianisme" del PP, en este cas del cinic Alfonso Rus, alcalde de Xativa i president provincial del Partit Popular: Avinguda i Plaça del País Valencià, Serveis Municipals, escrits en pur catala, etc.

Fotos;
http://www.elpalleter.com/actualitat...xativacata.jpg
http://www.elpalleter.com/actualitat...ativacata2.jpg
http://www.elpalleter.com/actualitat...ativacata3.jpg
http://www.elpalleter.com/actualitat...ativacata4.jpg