La sort está tirá, avore si tot este esfors val pa algo...espere que si, ya escomensa el disabte dia de relfexio... quina emocio che, per fi pot tornar el valencianisme.

EL valencianisme resorgis, anem a menjarnos als catalufos isos