Joan Benet Rodríguez és l’artífex de llenguavalencianasi.com, una de les webs més conegudes, completes i transitades del valencianisme. Naixcut en el sí d’una familia castellaparlant, hui és un enamorat del valencià. Militar de professió, porta el sentiment valencianiste arraïlat dins del cor i allà a on va presumix de ser valencià.

-Cóm va sorgir l’idea de crear una web valencianista com llenguavalencianasi.com? ¿I en quín any la va fer vosté?

La pàgina naixqué en 2002. Apenes havien llocs en internet per a obtindre informació sobre temes valencianistes. Per això em decidí a fer-ne una.

-¿Cóm era la web al principi?

Començà en una frase a soles: “¡Hola món! Soc Joan Benet”. Sols teniem això i el servidor era de bades. A partir d’ahí vaig anar plenant la web de continguts poc a poc. Començàrem a ficar coses de Valéncia, símbols valencians, i artículs de diversos autors. Hui hi ha prou colaboradors.

-I al final acabàreu ficant inclús traductors.

Sí, en llenguavalencianasi.com tenim sis traductors. Sempre són d’un idioma cap al valencià i del valencià cap ad eixe idioma. Un de castellà-valencià, que és el més gran de tots en casi 60.000 paraules. I després atres més menuts; anglés, balear, català, francés i llatí. La forma de traduir és molt senzilla, ni tan sols has de triar l’idioma. Escrius la paraula i el traductor detecta inmediatament en quín idioma està. Si per eixemple se dona la circunstància de que una paraula és igual en valencià i en castellà o en valencià i català, també t’ho fa constar.

-Una atra de les seccions és una botiga. ¿Qué pot comprar una persona allí?

Hi ha llibres en format digital; relats curts, narrativa, revistes, contes... Hi ha un grapat de relats curts, especialment d’una chiqueta jove, Rocio Rodríguez, que, a pesar de tindre quinze anys, ya ha guanyat dos premis lliteraris. Va fent camí. Moltes coses són de bades.

-Havia parlat vosté de la revista.

Sí, es titula VEU i es subtitula La veu dels obligats a callar. Es referix a eixos valencians que no tenen mijos per a dir lo que vullguen. Es pot descarregar de bades des de la botiga, Joanot, o també des de la plana principal, llenguavalencianasi.com. Tracta de temes valencians que no volen traure en els mijos de comunicació oficials. Els continguts són molt variats. Hem tret el primer eixemplar i en principi l’idea és que siga mensual. És digital i de bades.

-¿Penseu traure-la en paper en un futur?

Mos agradaria, pero lo fonamental és la publicitat i això està malament. La revista està escrita en valencià, i no és el valencià oficial de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), per lo qual no tenim cap tipo de subvenció. Hi havia moltes empreses que volien ficar-nos publicitat pero al vore que no estava en el valencià oficial s’han tirat cap arrere, per por a represàlies de l’administració. Si la ferem en castellà també l’hauriem tret al carrer sense problemes. Per no escriure en castellà ni en català mos han tancat moltes portes.

-També teniu biografies.

Sí, hi ha personages valencians i valencianistes de tots els temps. A voltes hi ha honroses excepcions de personages no valencians pero que han fet molt per Valéncia, com Antoni Ubieto o el Sit. Tenim biografies de Joanot Martorell, Toni Fontelles, Josep Esteve Rico, Ortifus, Cardona i Vives, Tonico Sansano, entre atres.

-¿I quínes coses teniu per a ensenyar la llengua?

Tenim seccions com Idioma Valencià a on el visitant de la web pot accedir a la gramàtica, l’ortografia, a la flexio verbal, etc. Tenim un bon grapat de topònims perque hi ha moltíssims que han segut canviats... per eixemple Chirivella que tota la vida s’ha escrit en ch, ara es diu Xirivella. I aixina hi ha una infinitat de pobles. També hi ha frases fetes perque existixen moltes formes i molts girs propis que a lo millor no tenen una traducció exacta. Estem fent una recopilació de frases fetes per a que no s’obliden, ya que per desgràcia les generacions més jovens estan deprenent algo que no és valencià.

http://www.valenciapersempre.es/inde...article&sid=19