si, así que co... pasa?
Duc una semana sense entrar en la wep, y va y resulta que en 5 dies, el senyor... Rus diu que que pasa en canal noi que no saven parlar subnormalizat, que TVE emitirà en català, eusqueda y gallec (anticonstitucionalment, perque si en la constitució diu que el valenciano és la lengua que habla el antiguo reino de valéncia, y que a su vez es patrimonio de todos los españoles, vosatros direu), que els actes del barri del carme, de 4 catalans maleducats, que damunt exigien a la policia local que els redactara la denuncia en català, és culpa del valencianisme nacionaliste radical, y pa postres, Opció nacionalista pancatalana, diu que la RACV deu de fusionarse en la AVLL.
La veritat, nomes falta que diguen que mosatros li pegarem als invecils del Carme, que la veritat, no haguera estat mal ( mosatros no anem a Catalonia a dir que y com heu tenen que fer, y manco obligar ho), y que com a wep valencianista, som uns feixistes radicals, que no savem més que parlar mal d'ells ( que ya heu diuen, pero que no es ni per asomo deveres), si no volen que parlem d'ells, que mos deixen en pau.
Yo la veritat, soc prou pacific, tinc molt d'aguant, pero no deixe de reconeixer, qe en un moment o atre, degam de dir, PROU, que ya estem ans els COLL..., que Valéncia y els valencians no som moneda de canvi, y que si volen fer este tipo de politica, que li heu diguen al poble, pero sense fer amagaes, a la cara sense por.
El poble els ficarà en el seu lloc.
Llavors podrem tots dir gracias a ti por votar al PP.
Si un home viu en el seu poble preocupat de la seu faena, tinguent conter de pagar els seus trivuts, y vivint sense ficarse en ningú, qui sou vosatros, homens de política, defensors dels nostres interesos pa pactar, y més encara pa vendre la nostra historia y realitat a uns atres.
Si el món va ser justy en Hitler, com de just va a ser en vosatros rates d'alvelló?