Com si no hagueren valencianistes de soca i arrel en lo Regne de Valencia, el Consell Valéncià de Cultura (CVC) ha decidit convidar a tres persones de perfil socialiste i catalaniste per a rendir homenage al cardenal Vicent Tarancón, en motiu del centenari del seu naiximent.


En la taula redona dedicada al religiós que tindrà lloc hui intervindran els ex membres del CVC, Vicent Montés Penadés, magistrat del Tribunal Suprem; Emili Marín, director de la revista SAÓ i el bisbe auxiliar emèrit de Valéncia, Rafael Sanus. Moderarà l’acte el president del CVC, Santiago Grisolía, home també pròxim a les tesis catalanistes i que renuncià a la seua valenciania per a adquirir la nacionalitat d’Estats Units.

El secretari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) fa una valoració positiva de Tarancón: “Era un valencià que va eixercir de valencià i yo després d’haver-lo conegut en el Consell Valencià de Cultura, estic convençut de que era un home valencianiste. Ell va coincidir en mi en el CVC i quan arribaben certes votacions de tipo cultural o identitari el seu vot era partidari als interessos valencians. Era un home molt equilibrat i conseqüent. No crec que tinga cap escrit en que aparega que pensava d’atra manera perque per ad ell la patria valenciana era molt important. Com a mínim,,no era un home partidari dels països catalans”.