ESTE LLIBRE, ES DE: JOSEFINA LAZARO CERDA. ESTIC MOLT INTERESAT EN PODER TINDRE ESTE LLIBRE. SI ALGU, ME POGUERA DIR, A ON POGUERA TROBAR UN EIXEMPLAR, LI HO AGRAIRIA MOLT. GRACIES


VIXCA VALENCIA.