agnifics articuls de Joan Batiste Sancho i de Josep Mª Guinot afegits a la
seccio "DOCUMENTS".

COM ESTA I QUE FER EN LA LLENGUA VALENCIANA
http://www.idiomavalencia.com/docs/var/comesta.htm

FONETICA COMPARADA: CATALA-VALENCIÀ. DIFERENCIES VOCALIQUES (2)
http://www.idiomavalencia.com/docs/var/foneticompar.htm

REQUIEM PER A UNES NORMES (I)
http://www.idiomavalencia.com/docs/var/requiema.htm

REQUIEM PER A UNES NORMES (II)
http://www.idiomavalencia.com/docs/var/requiemb.htm

REQUIEM PER A UNES NORMES (III)
http://www.idiomavalencia.com/docs/var/requiemc.htm


Es poden buscar articuls, autors, informacio, etc...present en els
continguts de les planes IDIOMA VALENCIÀ, "Ricardo Garcia Moya" i "Catedra
Fullana" per mig de paraules clau en el buscaor TROBARUM
http://www.trobarum.cjb.net o http://www.idiomavalencia.com/vbusca.htm


IDIOMA VALENCIÀ
http://www.idiomavalencia.com