Hola

Com sabeu, este mes d'octubre fa 50 anys de la 'riuà' del 57. Des de l'Institut d'Estudis Valencians hem organisat un cicle de conferencies sobre este acontenyiment que assolà Valencia.

Esperant que vos siga d'interes, tant per ad aquells que el vixquereu com per als que no ho hem vixcut,
vos adjunte l'informacio del Cicle de Conferencies.

Frederic Garcia i Nieto
Secretari IEV


INSTITUT D’ESTUDIS VALENCIANS
CICLE DE CONFERENCIES:
La “Riuà” del 57 i la “Pantanà” de Tous

1. La “Riuà” de 1957. Orige i extensio
Per Albert Cuadrado. Llicenciat en Geografia i Historia.
Dilluns 15 d’octubre. 20:00 hores

2. Taula Redona: Vivencies de la “Riuà”
Per Rafael i Vicent Villalba Marin i Antoni Ruiz Negre. Testimonis.
Dimecres 17 d’octubre. 19:30 hores

3. La “Pantanà” de Tous, vista des de la vall d’Ayora-Cofrents.
Per Miguel Aparici. Croniste Oficial de Cortes de Pallas.
Divendres 19 d’octubre. 19:30 hores

Lloc: ATENEU MARITIM
C/ La reina 68 Valencia

EMT: Llinies 1, 2 i 19
Metro: Llinia 5, parada Grau.