A soles 1,2 per cent dels veins afincats en Valencia, despres de la Reconquista, eren catalans. El restant eren: de Valencia, un 36 per cent; de Castello, un 30 per cent; de Terol, un 28 per cent; de Saragossa, un 1,2 per cent; del restant d'Espanya, un 2,4 per cent; i de l'estranger, un 1,2 per cent. Dificilment, en eixa proporcio els catalans pogueren implantar una nova llengua a tants "valentini". De lo que se deduix que la teoria del "buit demografic" que prediquen els catalans es falsa. Aci no hi hague cap buit, cap extermini de mossaraps, ni de la seua llengua.

Res mes que dir... ¡¡Vixca lo Regne de Valencia!!