a willy li fereu el homnaje i que li donareu si se pot saber.... i el sopar be no??? me ha legra molt que vaja anat tot mlt be....