Bo, feta la mudança... torne a la carrega.

Joan Lladro parlant en Joan Garcia Sentandreu.

Autor: Ferrer

¿Defen el PP els interessos dels empresaris valencians? No, defen els interessos de Madrit i Catalunya. En 2002 el port de Barcelona rebe cinc voltes mes diners que el de Valencia. En 2003 l’ ampliacio de l’ aeroport de Barajas rebe el triple de diners que lo presupostat per a tota l’ autonomia de Valencia. Ni tan sols hi ha una llinia de ferrocarril que vertebre tota l’ autonomia des de Morella a Guardamar i els metros que tenim son tots ells de segona ma; els metros vells i desgastats de la Meseta mos els endosen als valencians. Promeses com el PHN, el TAV, el Parc Central, Parc Industrial de Sagunt o l’ aeroport de Castello son realitat virtual a dia de hui.

¿Per qué han de repartir-se totes les inversions Madrit i Catalunya i ser les miguetes sempre per a Valencia? Si els industrials i empresaris valencians invertiren en un partit valencianiste, podrien tindre un autentic grup de pressio en el Parlament dispost a pactar en el govern central a canvi de sucoses inversions i ventajes fiscals per a Valencia, com fan els catalans en CIU i ERC per eixemple. Els industrials catalans, vascs i canaris tenen clar que els seus interessos estan ben resguardats recolzant a un partit de la seua terra que no a un PSOE i PP que han de pagar hipoteques. Catalans, vascs i canaris aposten per lo seu i els va molt be... I els valencians per qué no?

Els empresaris han de pensar seriosament si lo que els conve es tindre un partit valencianiste fort en veu i vot propis al Parlament i als organismes internacionals per a defendre els interessos comercials de Valencia o si per contra, preferixen que estos interessos els defenga un Govern Central que usa l’ economia valenciana com a eterna moneda de canvi per a quedar be davant els grups de pressio catalans, marroquins, etc. Eixe partit que defen lo nostre no es PP ni PSOE (a les ordes de Madrit) ni EU ni Bloc (a les ordes de Barcelona). Eixe partit es diu Coalicio Valenciana (CV) i per aixo resulta rendible per als empresaris valencians invertir en el futur de CV.