NOTA DE PRENSA AL VOLTANT DEL ESTAT DEL CEMENTERI

En les dates que se arrimen, els ciutadans de Burriana , visitarem estos dies el Cementeri Municipal, en motiu del dia de Tot Sants, a honrar i recordar a familiars i amics desapareguts, pero també nos encontrarem la desagradable sorpresa de la situació actual de les instalacions , la deixadea i falta de inversions , arribant a llímits insospitables.
En primer lloc tenim que fer una protesta firme per la poca consideració en el entorn que se ha tingut en la ampliació del cementeri. El equip de la ampliació es, curiosament, el mateix responsable de la remodelació del carrer Sant Vicent, que ya ah donat proves de lo que son capaços de arribar a fer.
Se ha fet el mateix fallo que en el cementeri: se contracten les obres a persones que no coneixen el entorn en el que tenen que treballar i ni els preocupa conéixer-lo, i estan mes preocupats en fer obres fastuoses , encara que el resultat siga tant coent com el que podem apreciar en el carrer Sant Vicent i ara en el Cementeri, que en integrar l'obra en el entorn.
Se esta fent un monstruós jardí de formigó, no se esta tenint en conte la accessibilitat de les persones en minusvalidees, i per a remat, se llimita el treball dels picapedrers, llimitant les dimensions de les pedres per a les lapides a medides poc usuals i no estandardisades
Pero deixant a part les valoracions estètiques, que sempre poden ser de lliure interpretació, tenim que fer referència a les de seguritat. Si en el carrer Sant Vicent, no es va tindre mes coneiximent que posar objectes ancorats en terra que sobreeixien , en lo que va ocasionar la caiguda de persones, que tropeçaven en ells, en el cementeri se atenta també contra la seguritat de les persones. Les plaques metàliques colocades per a “decoració” poden ocasionar talls en chiquets o persones que les toquen de una manera desapropiada, i no prou en açò, per les característiques de la subjecció , se han produït despreniments de dites plaques metàliques, en el perill que açò supon per a la integritat física de les persones.
Ya deixant les noves ampliacions, hi ha que fer un repàs a la situació catastròfica del Cementeri. Nos encontrem en la vergonyosa situació que hi han sectors del cementeri que tenen goteres en les casetes, donant una image deplorable i ocasionant entre els veïns la desesperació de vore el estat de les instalacions... no cal donar mes detalls escabrosos. Els carrers entre les casetes no se asfalten i estan plens de clots, no se tenen en conte a les persones minusvàlides per a fer rampes d'accés i que puga facilitar el desplaçament i les visites. Intolerable.
També es preocupant la situació dels encarregats del cementeri, ya que ademés de fer de “chics per a tot”, encarregant-se des de atendre als familiars en els enterros fins a tallar la brossa dels jardïns, tenen que sofrir la falta de presupost i de mijos tècnics per a el desenroll de la seua faena, utilisant ferramentes i elevadors obsolets i que no complixen les mínimes garanties de seguritat i que si nos les encontrarem en la empresa privada, seria orige de una forta sanció per a la empresa que tinguera en esta situació als seus treballadors.
Des de el grup municipal de Coalició Valenciana volem donar un toc de avís al regidor responsable de la situació actual , el ínclit sr. Isaach, i exigir-li que es deixe de ampliacions coentes i que no s'oblide del manteniment del cementeri, que dote als encarregats dels mijos necessaris i que a lo millor deuria de haver parlat en el anterior alcalde i destinar un poc dels dines gastats en fires de turisme al manteniment de una instalació que tenen abandonada tots estos anys.