http://elpalleter.com/actualitat/pol...politicapp.pdf

MOLT BONA LA NOTA ACRLARATORIA EN LES PROBES I TESTIMONIS DELS MIJOS DE COMUNICACIO PER A QUE LA GENT SE DONE CONTE DE LES MENTIRES DEL PP I DE TOTS ELS MIJOS PEPEROS (LAS PROVINCIAS, ABC, LA RAZON, EL MUNDO, PANORAMA ACTUAL, I CANAL NOU)