ES RENDIBLE PER ALS AGRICULTORS INVERTIR EN COALICIO VALENCIANA?


Seu de CV, junt a la Plaça de l' Ajuntament de Valencia capital.
Autor: Ferrer.

¿Defen el PP els interessos dels agricultors valencians? No. De fet, utilisa l’ agricultura valenciana com l’ eterna moneda de canvi per a quedar be en el discol veï del Marroc, no protesta quan els francesos volquen els camions ni quan Estats Units boicoteja les nostres taronges, ni tan sols n’ es capaç de dur als nostres camps la tan anhelada aigua del PHN... Perque si be es cert que els socialistes han brindat en cava per la derogacio del trasvas, no mos podem oblidar de que en 8 anys de govern pepero en Espanya i vora 12 en Valencia no mos ha arribat ¡¡¡ni una sola gota!!! Sigam realistes: per a PP i PSOE l’ agricultura valenciana importa menys que res.

Si els agricultors valencians com “empresaris del camp” que son velaren per eixa “industria de la terra” que es la seua, invertirien en un partit valencianiste fort que actuara com un grup de pressio a Espanya i el mon, per eixemple pressionant per a obtindre el necessari trasvas de l’ Ebre o subvencions de Brusseles, i molt especialment defenent l’ agricultura valenciana en lloc d’ usar-la com moneda de canvi com sempre fa PSOE i PP. Cal un partit valencianiste que actue en veu propia en la Unio Europea (UE) defenent lo que li cal per just dret a Valencia, que conseguixca tot tipo de prevendes per als nostres agricultors com els partits d’ uns atres llocs.

Els empresaris han de pensar seriosament si lo que els conve es tindre un partit valencianiste fort en veu i vot propis al Parlament i als organismes internacionals per a defendre els interessos comercials de Valencia o si per contra, preferixen que estos interessos els defenga un Govern Central que usa l’ economia valenciana com a eterna moneda de canvi per a quedar be davant els grups de pressio catalans, marroquins, etc. Eixe partit que defen lo nostre no es PP ni PSOE (a les ordes de Madrit) ni EU ni Bloc (a les ordes de Barcelona). Eixe partit es diu Coalicio Valenciana (CV) i per aixo resulta rendible per als empresaris valencians invertir en el futur de CV.