me he pegat un repas de lo ultim del foro de elpalleter que l´han obert o hui o el divendre. He penjat en ell algunes coses nostres d´este foro.