Coalicio Valenciana de Burjassot mostra la nota de la convocatoria de "vaga" (folga) que ha enviat la directora de l'Institut Comarcal de Burjassot, que demana el permis, no per a estudiar o per a interessarse pels seus estudis, sino per a manipular i escomençar a catalanisar als chics i chiquetes, per part de eixe sindicat politic i politisat que vol alló dels antiestatutaris "Paisos Catalans"

http://www.elpalleter.com/actualitat...cv15-11-3.html

FORA EL CATALA DELS INSTITUTS I DE LA UNIVERSITAT. JJGAV