Tret d'una pagina on se suposa dominen el tema dels "blasons" i les "heraldiques":


Per lo manco encerten en la nostra i en lo del nom de "condat de barcelona"...