El filldeputa del comentariste e futbol, ara mateixa, no mes ascomençar diu el tio "anem rapidament per feina" ¿Algú sap qui es el filldeputa eixe? perque el comentari, la frase no crec que vinga en el guió, i si fora eixe el cas seria convenient saber qui fa el guió. SerÃ* filldeputa. Che, deveres, estic indignat, si algu sap el nom qu'heu diga.