Vullc agrairvos a tots la vostra presencia en este i atres foros. Quan vach escomençar en el valencianisme militant la existensia de persones com vosatros me va donar la força necesaria per a mantindre les meues conviccions que poc a poc i cada vegÃ* mes apresa comprovava que no eren les meues conviccions, si no les conviccions dels valencians de les que yo participaba com a valenciÃ* que soc. En eixe cami que fach en companyia de tots vosatros i de molts atres com mosatros he trobat i antropesat en els "altres" valencians. Hui he visitat www.valencianisme.com i no he pogut resistirme i m'he registrat per a deixar el siguient mensage en un fil que parlava d'ovidi monllor.



L'han censurat en quan s'han donat conter i per mich d'emoticons sutilment estan sugerint el meu banech. Estos de valencianisme.com deurien canviarse el nom per el mes apropiat de VALENCINISME.com.


Agrair especialment a tots els que en el meu primer mensage aci me donareu la benviguda.