Terrablava, si tanque un fil per evitar confrontacions, no pots obrir atre per a continuar én el tema.
Lo que tingau que parlar, per PM.

Vixcayo.