QUE RE BURROS QUE SON, VOLEN FURTARMOS LA FIRA ELS CATALANS I MADRILENYS I DAMUN FENLI EL CUL GROSS. LA FIRA DE VALENCIA NO EIX MAI EN ELS MIJOS DE COMUNICACIONS NACIONALS. ¿ CUANTES VEGAES EIX LA DE MADRIT O BARCELONA, CUANTES ?
PP BANDA DE TRAIDORS, RENEGATS, MALT PARITS. LO UNIC QUE VOLEN ES ANAR A MADRIT I QUE'LS COLOQUEN EN UN "SUELDASO". EIXA SON LES ASPIRACIONS DEL POLITICS "VALENCIANS". CHUPLAR, CHUPLAR I CHUPLAR DE LA MAMELLA.