Una cosa que mos feya molta falta. Pense que es prou interessant l´iniciativa. Interessaria que les nostres entitats no solaparen els actes.

Des de Círcul Cívic Valencià hem creat, en la finalitat de donar la major difusió a tots els events que tractaran de la nostra cultura i història relacionats en el nostre Regne de Valéncia de totes les associacions valencianistes.

Creació del nou Calendari d'events valencians / Creación del nuevo Calendario de evento valencianos > Círculo Cívico Valenciano · Circul Civic Valencià

Es convida a totes les associacions valencianistes a participar i nodrir este calendari per a donar a conéixer tot el treball que es fa, que no és poc, i que fins hui no n'hi havia res creat.