Font: http://noltros.com/documentos/2010/d...lanista_09.pdf

Subvenciones a OCB ( Obra Cultural Balear ), Associacio Paraula Centre de Serveis Lingüistics i Joves per la Llengua, en total 1.273.889 €