Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Resultados 1 al 4 de 4

Tema: Ajuda sobre Mossen Iordi

 1. #1
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 dic, 12
  Mensajes
  10

  Ajuda sobre Mossen Iordi

  El meu yayo contava que existi un cavaller naixcut en Valencia durant l'epoca mora que escrivia en Valencià. Tornà en Jaume I quan la reconquista. M'agradaria demanar-vos ajuda per a trobar mes senyes. Aço es lo que he pogut localisar fins ara. Gracies anticipades. No fa falta dir que el meu "nick" se deu a ell.

  ¿Plagió Petrarca a un valenciano?

  Pedro Antonio Beuter fue un valenciano nacido entre 1490 y 1495. Estudió en la Universidad de Valencia y fue un escritor muy importante en su época. A él debemos la siguiente historia, en su Crónica general de toda España especialmente del Reino de Valencia.

  Mossen Iordi (deformado por los catalanes a Jordi) era un caballero cortesano del rey Don Jaime que conquistó Valencia, y se encontró con él en la tormenta que les sorprendió durante la conquista de Mallorca. Iordi escribió sobre su vida y sus amores, así dejó en letras, junto a otro caballero, Mossen Febrer, la descripción de esta tormenta. Según Beuter no sólo escribía en lengua valenciana, sino que era valenciano, y en ella plasmó unos versos que unos 100 años después plagió el famoso italiano:

  Petrarca:
  Pace non trovo, e non ho da far guerra;
  E voló sopra'l cielo, e giaccio in térra;
  E nulla stringo, e tullo 'I mondo abbraccio;
  Ed ho in odio me stesso, ed amo altrui:
  S'amor non è, che dunque è quel ch'i' sentó

  Iordi:
  E non he pau, e no tine quim guarreig,
  Vol sobrel eci, e non movi de terra
  E no strenc res, e tot lo mon abras.
  Hoy he de mi, e vull altri gran be.
  Si nos amor, dons aço que será.

  El gran poeta y humanista Francesco Petrarca del siglo XIV, parece que no era tan original como se le supone. La historia de Bauer es muy curiosa, especialmente sobre la existencia de un caballero nacido en Valencia, que ya hablaba valenciano antes de ser conquistado el reino.

 2. #2
  Moderador Global
  Fecha de ingreso
  16 mar, 06
  Ubicación
  Un lugar en la tierra
  Mensajes
  10,777
  Cita Iniciado por Mosen Iordi Ver mensaje
  El meu yayo contava que existi un cavaller naixcut en Valencia durant l'epoca mora que escrivia en Valencià. Tornà en Jaume I quan la reconquista. M'agradaria demanar-vos ajuda per a trobar mes senyes. Aço es lo que he pogut localisar fins ara. Gracies anticipades. No fa falta dir que el meu "nick" se deu a ell.

  ¿Plagió Petrarca a un valenciano?

  Pedro Antonio Beuter fue un valenciano nacido entre 1490 y 1495. Estudió en la Universidad de Valencia y fue un escritor muy importante en su época. A él debemos la siguiente historia, en su Crónica general de toda España especialmente del Reino de Valencia.

  Mossen Iordi (deformado por los catalanes a Jordi) era un caballero cortesano del rey Don Jaime que conquistó Valencia, y se encontró con él en la tormenta que les sorprendió durante la conquista de Mallorca. Iordi escribió sobre su vida y sus amores, así dejó en letras, junto a otro caballero, Mossen Febrer, la descripción de esta tormenta. Según Beuter no sólo escribía en lengua valenciana, sino que era valenciano, y en ella plasmó unos versos que unos 100 años después plagió el famoso italiano:

  Petrarca:
  Pace non trovo, e non ho da far guerra;
  E voló sopra'l cielo, e giaccio in térra;
  E nulla stringo, e tullo 'I mondo abbraccio;
  Ed ho in odio me stesso, ed amo altrui:
  S'amor non è, che dunque è quel ch'i' sentó

  Iordi:
  E non he pau, e no tine quim guarreig,
  Vol sobrel eci, e non movi de terra
  E no strenc res, e tot lo mon abras.
  Hoy he de mi, e vull altri gran be.
  Si nos amor, dons aço que será.

  El gran poeta y humanista Francesco Petrarca del siglo XIV, parece que no era tan original como se le supone. La historia de Bauer es muy curiosa, especialmente sobre la existencia de un caballero nacido en Valencia, que ya hablaba valenciano antes de ser conquistado el reino.
  Coñas a un lado, en la Valencia de 1000, 1100, 1200 se hablaba romance valenciano. Es decir un latín igual que el utilizado en Barcelona, León, o Toledo, pero con sus particularidades. Particularidades debidas al sustrato íbero, a la influencia visigoda, y a los arabismos, en más cantidad seguramente que en otras zonas de Hispania.

  Puedes encontrar abundante documentación en el Blog de Agustí Galbis.  Per a situar-nos, hem de saber que Lleida passà a mans cristianes l’any 1148, a falta de 91 anys per a la conquista de la ciutat de Valencia. El “princeps” que concedi la norma de proteccio als cristians lleidatans, fon Ramon Berenguer (1113/1114-1162), que des de 1137, fon “Princeps Aragonensium et chomes Barchilonensium”, degut al pacte subscrit en Ramir II d’Arago (1086-1157), pel qual Ramon Berenguer es comprometé a casar-se en Petronila, filla d’un any de Ramon Berenguer -matrimoni que no tingue lloc fins a 1150-, i assumia les activitats militars propies del “princeps” del conjunt dels territoris, mentres que Ramir es quedava en la dignitat real. Es curios saber que l’any 1197, el rei Pere II, net de Ramon Berenguer i pare de Jaume I, renovà la norma “…quod ego neque ullus alius aliquis dominus Ilerde non mittamus neque guidemus in Ilerdam militem vel ullum alium hominem qui aliquem Ilerdensem…”.

  ELS CRISTIANS VALENCIANS EN LES

  Esto es para saber donde estaba el conde de Barcelona en el año 1150 aprox. tras el braguetazo.
  Pues bien.
  en la part d’Espanya manada per musulmans, hi hagueren unes composicions lliteraries naixcudes de l’influencia de la cultura arap sobre una base romanica, en les que els autors gastaren el romanç per primera volta en tot l’ambit romanic europeu. L’infuencia d’estes composicions s’extengue per l’Espanya manada per cristians tinguent molt que vore en el naiximent de la llirica trobadoresca, que en la Corona d’Arago tingue els ultims grans representants en els valencians Jaume March, Pere March, Gilabert de Proixida i Jordi de Sant Jordi.

  L’ALGEMIA VALENCIANA (V). HARGES I CEGELS (i VI). « Bloc en els artículs d’Agustí Galbis

  Hem vist que les propies harges i cegels, son una sintesis de la cultura romanica i de la arap, que pogue influir sobre molts generos lliteraris i anem a vore sobre quins.
  De l’atribucio d’influencies no s’han lliurat els “gojos” i “albades” valencians, els “villancicos” castellans, els “refrains” francesos o els “strambotti” italians, i es interessant saber que de les 402 “Cantigues” d’Alfons X, 335 estan escrites en forma cegelesca. Per una atra banda, ya hem vist que el valencià J. Ribera digue que el cegel “es la base de las estrofas populares cantables y bailables de la música española”.

  Unes atres proves de pes que demostren l’influencia de les harges i els cegels en la gestacio de la lliteratura provençal, son el paralelisme tematic, de lexic i la similitut estrofica. Menéndez Pidal trobà estrofes de Guilhem de Peitieu “perfectamente zejelescas, compuestas de trísticos monorrimos, más el verso de vuelta, consonantado las nueve veces en i, pero sin estribillo”, afirmant que “Entre ambas literaturas hay relaciones tan singulares que son inexplicables sin un influjo de la una sobre la otra”. M. A. García Peinado y J. P. Monferrer Sala han estudiat la “Chanson V” de les “Chansons” de Guilhem de Peitieu i el “Cejel nº 90”, del “Diwan” d’Ibn Quzman i destaquen el “paralelismo temático y estructural que muestran los dos poemas”, afegint que “En cuanto a la estructura métrica podemos decir, y ello de forma decidida, que estamos ante dos composiciones formalmente parejas”.  Crec ilustratiu reproduir alguns versos de cada autor. Els de Guilhem de Peitieu, prou alluntats del tipic topic “amor cortes” dels trobadors diuen: “Tant las fotei com auziretz / cent et quatre-vinz et ueit vetz / que a pauc not rompei mos corretz / e mos ames / e nous puesc dir los malavegz / tan gran m’en pres”, volent dir “Tant les fotí com oireu / cent huitanta huit voltes / que de poc se me trenca el piu / en molts pedaços / i no puc dir-vos el mal / que m’apegaren”. En el cegel nº 90 d’Ibn Quzman llegim: “Mi vida disipo en orgía y jolgorio / ¡Este es mi sino! Quise ser borracho / Que deje el mal camino absurdo es / quedarme sin morapio un desatino / ¡Vino, vino!, me da igual lo que digan”. (“De poesía y pornografía medievales…” en “Thélème” nº 13 -199.  L’assignacio del nom de “trobadors” a musulmans, en epoca de Guilhem de Peitieu i Ibn Quzman, podria reforçar el seu orige a partir de l’arap. I resulta, que “trovadores” es el nom en el que la “Chronica del famoso Cavallero Cid Ruydiez campeador” nomena als que l’any 1092 li feen “trobas” a Ibn-Yahhaf, erigit en rei d’una Valencia sitiada pel Sit, quan diu que “Abenjaf estava muy orgulloso, e desdeñava mucho a los omes: e quando algunos se le yvan a querellar, deshonravalos, e maltrayalos: e estava como Rey apartado, e estavan con el trovadores, e los versificadores e los maestros, departiendo qual diria mejor troba”.

  L’ALGEMIA VALENCIANA (V). HARGES I CEGELS (V). « Bloc en els artículs d’Agustí Galbis

  Per eixa epoca, Ibn Lubbun, visir d’al-Qadir i senyor de Morvedre deixava constancia del bilingüisme dels valencians en les seues “xarajat” en romanç. Eixe bilingüisme fon el que feu possible l’activitat lliteraria en la cort del Sit de la que parla Ibn Bassam dient que “en su presencia se estudiaban libros; se leían las gestas de los antiguos campeones de Arabia y cuando se llegó a la historia de Muhallab, quedó extasiado y manifestó su admiración por ese héroe”. Per aixo en esta epoca trobem musulmans que parlaven romanç, com aquell a qui cridà Ibn-Yahhaf “…llamó un Moro que sabia Aljamia…que se fuese al Rey de Çaragoça…”, i a cristians que parlaven en arap, als qui el Sit deixà la vigilancia de les muralles de la ciutat, perque “fablavan assy como ellos et sabien sus maneras et sus construnbres”.

  Por último, sabemos que Abu Zeït, posteriormente Vicente, penúltimo rey de Valencia antes de Jaime I y amigo personal de este, participó con sus gentes en la conquista del Reino. Por tanto, si 'fablavan assy como ellos et sabien sus maneras et sus construnbres' , pese a ser 28 de diciembre, ¿que tendría de raro que un valenciano( moro, cristiano o judío), hubiera escrito en romance antes de 1238?

  Aconsejo el Blog d'Agustí.

  L’ALGEMIA VALENCIANA (V). HARGES I CEGELS (IV). « Bloc en els artículs d’Agustí Galbis

  En este articul anem a coneixer ad alguns redactors de harges en romanç que tingueren relacio en el territori valencià, centrant-nos en Ibn al-Labbana de Denia, Ibn Lubbun de Morvedre i Ibn Ruhaym de Bocairent. Obviarém alguns com Ibn Yannaq (m. 1153), mege de Xativa de qui nomes es coneix una harja que a soles conte la paraula romanç “mamma”. Posteriorment, raonarém sobre la possible relacio del romanç d’eixes harges en la llengua valenciana i posarém de manifest algunes notes gramaticals de les harges que actualmente son propies de la llengua valenciana


 3. #3
  Moderador Global
  Fecha de ingreso
  16 mar, 06
  Ubicación
  Un lugar en la tierra
  Mensajes
  10,777
  Por último si con Iordi te refieres a Jordi de Sant Jordi. Creo que tienes un pequño despiste de fechas. Si te refieres a otro, ahora mismo no tengo datos.


  Parlant de continuïtat, varem vore que Jordi Sant Jordi, un dels ultims grans representants valencians de la llirica trobadoresca, fon fill d’un valencià musulmà convers. Tambe Jaume Gaçull tenia antecedents musulmans.  Hui anem a vore que un valencià, que fon rei Napols, era descendent de musulmans, perque sa mare era filla d’un sabater musulmà. Es tracta del rei Ferran I de Napols (1423-1494), fill d’Alfons el Magnanim (1396-145 i de la valenciana Carolina Vilardona. Nos ho conta Simonde de Sismondi (1773-1842), en “Storia delle repubbliche italiane” quan escriu que “il Pontano, che fu segretario di Ferdinando, chiama la madre di questi Vilardona Carolina ed aggiugne che molte persone lo dicevano supposto da questa donna e figlio di un calzolajo di Valenza, maomettano, come lo era quasi tutto il popolo in quel regno”, es dir que “Il Pontano, que fon secretari de Ferran I rei de Napols, diu que a sa mare li dien Carolina Vilardona, afegint que molta gent afirmava que era filla d’un sabater de Valencia, musulma, com ho era quasi tot el poble d’eixe regne”.  Efectivament, “Il Pontano”, canceller del regne de Napols en 1447 i secretari de Ferran entre 1487 i 1495, escrigue en “De bello neapolitano” o “De Ferdinando primo rege neapolitano Alphonsi filio” que “alij supposititium, neque ex Vilardona Carlina, quae mater eius diceretur… procreatumque ex homine ignobili utque alij mussitarent, sutore calceario: ut vero alij ex homine Mahometanae religionis, quales Valentini plerique sunt agricolae…”, confirmant lo que ya sabem, que els valencians descendim d’iberorromans, alguns dels quals es convertiren a l’islam i posteriorment tornaren a convertir-se al cristianisme. Podem comprovar que Il Pontano no digue que els “Valentini” d’eixa epoca eren descendents de catalans, perque Il Pontano no tenia raons per a dir mentires i segurament no havia perdut la vergonya a dir-les, com pareix que alguns l’han perduda.  Ad alguns catalans i acatalanats els agradaria que fora de veres la taranyina de mentires que han teixit, que partint d’un supost orige català dels valencians, els faculta a furtar tot lo valencià. Historicament mai s’havien atrevit a dir tal destrellat, perque la realitat visible ho desmentia. Que el poble valencia tenia llengua, indumentaria i costums propies i distints de les d’uns atres pobles, senzillament es vea i no es podia anar en contra de la realitat. Que el passat musulmà del poble valencià es mamava en l’ambient, era un fet destacat per tots els viagers estrangers que passaren per aci. Tots els mentirosos han hagut d’esperar a la uniformisacio despersonalisadora, per a poder mantindre unes mentires que mai s’havien atrevit a dir. Poquet a poquet anirem desfent la taranyina.  En la proxima i ultima part de l’articul sobre “L’algemia valenciana”, que titularém “la continuïtat”, vorem que en els moments posteriors a la conquista cristiana del territori valencià, cristians i musulmans convivien i parlaven entre ells en llengua valenciana, sense cap de problema. Els “torcimanys / trujamans”, son exotiques excepcions que en cada cas, tenen la seua explicacio. La rao es troba en que molts d’eixos cristians eren descendents de valencians que ya eren cristians quan Jaume I reconquistà Valencia. Uns atres provenien de valencians que havien segut musulmans que s’havien convertit al cristianisme. Uns i atres, independentment de la religio dels seus antepassats, tenien una cosa en comu: ser valencians.

 4. #4
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 dic, 12
  Mensajes
  10
  Moltes gracies per les teues aclaracions. Lo sorprenent de Mossen Iordi es que no sembla ser Jordi de Sant Jordi, este ultim vixque entre 1399/1400 a 1424. El primer, segons Pere Antoni Bauter, era coetaneu de Jaume I, i segons Gaspar Escolano escrigue la poesia en 1250.
  El llibre original d'Escolano de 1610 pot llegir-se aci, l'historia de Mossen Iordi està en la pagina 89/90.
  L'historia fon arreplegada per l'alema Christian Sybold en 1769, el seu llibre tambe pot ser consultat aci, Mossen Iordi apareix en les pagines 242 i 243. He localisat dos llibres mes en alema.

  L'historia la localisi en la Revista d'Espanya numero 12, decembre de 1869, pagina 349.  Seguire buscant a este cavaller valencià, encara que potser tot se dega a un erro en les dates de les velles fonts.
  De nou moltes gracies per la teua contestacio.

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •