Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 48
Like Tree10Me gusta.

Tema: El Institut d'Estudis Catalans impulsa desde Alcoi la unidad de la lengua

 1. #31
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  Cita Iniciado por witser Ver mensaje
  Es otra manifestación más de imitación a Cataluña. Ellos hace años que dicen cómo se debe escribir su dialecto, entonces vamos los valencianos y ¡hacemos lo mismo!
  D'imitació a Catalunya y al català y a la majoria de les llengües del món...

  En el sigle XIX els valencians escrivíem en valencià sense que hi hagueren normatives y fon una época lliteràriament molt productiva y positiva pal valencià. U pot pensar que això és possible hui en dia, escriure el valencià sense normativa, pero la realitat els lleva la raó, ya que desde que aparegué la normativa catalanisant en escena, tot el món que escriu en valencià (catalanistes o no) heu fa seguint la normativa catalanisant. Com dic, la realitat els lleva la raó. ¿Penseu que diguent a la gent que escriguen sense normativa, van a fero, y anem a desferse de la catalanisació que mos ha portat eixa normativa estrangera invasora? Yo no hu crec, la única manera que veig és convéncerlos de que hu facen en atra normativa, nostra y valencianisant. Y d'este últim tipo només ne conec una ben definida y completa; d'haverne dos, les opcions serien dobles, pero només n'hi ha una.

 2. #32
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 sep, 14
  Ubicación
  gandia
  Mensajes
  360
  Che Aplegat,no mos antens, soles diguem que la normativa no mos ampara y per eixo no mos pareix adecua,lo que no podem fer es escriure d'una forma y parlar d'atra.
  Si que volem normativa lo que no volem es una normativa que diga que escrivim malament y parlem be.
  el eixemple el tens en l'angles que se dona en coleges espanyos y encabant no aprofita pera res,necesites fer un curs de bussines,anar a anglaterra o estudiar en anglaterra.
  no voldras que fem açi lo mateix?

 3. #33
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  Cita Iniciado por hecrumu Ver mensaje
  Che Aplegat,no mos antens, soles diguem que la normativa no mos ampara y per eixo no mos pareix adecua,lo que no podem fer es escriure d'una forma y parlar d'atra.
  Hecrumu, ya t'heu he dit varies vegaes, pots escriure els castellanismes o formes alternatives que gastes al parlar, respectant tot lo demés de la normativa RACV.

  Vaig a escriure't lo que acabes de dir, pero usant la normativa RACV:

  Che Aplegat, no mos entens, soles diguem que la normativa no mos ampara i per això no mos pareix adequada. Lo que no podem fer és escriure d'una forma i parlar d'atra. Sí que volem normativa, lo que no volem és una normativa que diga que escrivim malament i parlem be. L'eixemple el tens en l'anglés que se dona en coleges espanyols i encabant no aprofita per a res, necessites fer un curs de business, anar a Anglaterra o estudiar en Anglaterra. ¿No voldràs que fem ací lo mateix?

  De totes les paraules que apareixen ahí, y exceptuant "business", només podem dir que falta en el diccionari la forma velarisà "diguem", que de manera estàndart s'ha optat per "diem" sense velarisar perque és més antiga y està viva. Pero "diguem" és igualment valenciana, com de fet se diu en este document: Els Verps en Llengua Valenciana [Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes]. Totes les demés paraules estan en el diccionari RACV. ¿Veus com no és tan complicat usar la normativa RACV pa escriure com parles o aproximadament? Y de no estar en el diccionari, com és el cas de molts castellanismes, tampoc passa res per escríurelos.

  Y si li tens molta mania a la terminació "-ada", que hem de llegir "-à", perque en valencià fem caure les "-d-" moltes vegaes y en el cas de "-ada" heu fem ademés de manera general en tot el Regne, pots escriure també "adequà", ningú heu impedix.

 4. #34
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  O un atre eixemple....

  Lo dit per tu en el post 28:

  Cita Iniciado por hecrumu Ver mensaje
  ¿L'observatori no se va crear perque la RACV perillava?
  ¿quina accio contundent mosta la maxima ''defensora de la llengua valenciana''?
  ¿si l'observatori te recursos tan reduits y radi d'accio tan reduit pera que fon creat?
  ¿si no pot fer res (apart de dirmos als valencian com deguem de parlar y escriure(uns atres mes ) pera que existixen?
  ¿per que no sa correchit la i llatina de ALCOY en y grega valenciana?
  ¿estem locos? ¿estem folls?
  Heu pots escriure en normativa RACV aixina:

  ¿L'Observatori no se va crear perque la RACV perillava?
  ¿Quina acció contundent mostra la màxima ''defensora de la llengua valenciana''?
  Si l'Observatori té recursos tan reduïts i radi d'acció tan reduït, ¿per a qué fon creat?
  Si no pot fer res (a part de dir-mos als valencians cóm deguem de parlar i escriure), ¿per a qué existix?
  ¿Per qué no s'ha corregit la i llatina d'Alcoy en i grega valenciana?
  ¿Estem locos? ¿Estem folls?


  Y d'ahí només podem dir que falta en el diccionari "deguem", forma velarisà que de manera estàndart és principalment "devem", pero que és correctament valenciana també.

 5. #35
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  AL MENTIROSET AL QUE’L DESAPAREGUT MOSATROS EL CALIFICAVA COM EL “NUEVO LLEGADO”, QUE PAREIX QUE VOL EREGIRSE COM EL NOU POLLASTRET DELS NI…NI… ,LI DIC:

  Post nº 35

  Segon: Que pera donar lliçons de valencianisme no es suficient en dir que es valencianiste.

 6. #36
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  Cita Iniciado por Alazrach Ver mensaje
  Segon: Que pera donar lliçons de valencianisme no es suficient en dir que es valencianiste.
  Clar, per això li he preguntat d'a on deduïa vosté que yo anava donant lliçons de valencianisme. Si hu ha deduït de que yo haja dit que me considere "valencianiste", vosté mateixa s'acaba de contestar.

 7. #37
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  AL MENTIROSET AL QUE’L DESAPAREGUT MOSATROS EL CALIFICAVA COM EL “NUEVO LLEGADO”, QUE PAREIX QUE VOL EREGIRSE COM EL NOU POLLASTRET DELS NI…NI… ,LI DIC:

  Post nº 37

  Tercer: Que pera donar lliçons de valencianiste n’hi ha que demostraro

 8. #38
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  AL VETERÀ QUE FA COM QUE NO ÉS LA MATEIXA PERSONA QUE ULLS BLAUS, QUE PER NO SABER ARGUMENTAR SE DEDICA A PARLAR CRÍPTIC Y A LLANÇAR ACUSACIONS ALS DEMÉS DE SER "NO SÉ QUI EN NO SÉ QUINES FOSQUES INTENCIONS" ...

  Cita Iniciado por Alazrach Ver mensaje
  Tercer: Que pera donar lliçons de valencianiste n’hi ha que demostraro
  Y com yo no me dedique a donarles, no he de demostrarli res.

  Yo m'aplique la definició de "valencianiste", que ademés té diverses acepcions:

  RACV:
  valencianiste, -ta, -es
  adj. m. Relatiu al valencianisme o propi d’ell. // Seguidor del valencianisme. // Estudiós de la cultura valenciana.

  RAE:
  valencianista
  1. adj. Perteneciente o relativo al valencianismo (‖ apego a lo valenciano). Las novelas valencianistas de Blasco Ibáñez.
  2. adj. Partidario del valencianismo (‖ apego a lo valenciano). Apl. a pers., u. t. c. s.

 9. #39
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  AL MENTIROSET AL QUE’L DESAPAREGUT MOSATROS EL CALIFICAVA COM EL “NUEVO LLEGADO”, QUE PAREIX QUE VOL EREGIRSE COM EL NOU POLLASTRET DELS NI…NI… ,QUE PRETEN QUE JUEN TOTS AL SEU JOC, NO DE “TECNOCRATA DISFRASSAT” SINO DE VALENCIÀ ANONIM AFICIONAT ALS TEMES FILOLOGICS, LI DIC:

  Post nº39

  Que a pesar de no voler o no poder demostrar sa valenciania, pera curarse en salut, ara es llimita a definir per valencianiste, lo que manifesta la R.A.C.V. y la R.A.E., pero entre les diverses acepcions no mos ha aclarit o ha contemplat, la d’aquells que consideren que valencianiste son els seguidor del Valencia club de fumbol

 10. #40
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 sep, 14
  Ubicación
  gandia
  Mensajes
  360
  Me pots indicar quines paraules son castellanismes,
  gracies.

 11. #41
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  Cita Iniciado por hecrumu Ver mensaje
  Me pots indicar quines paraules son castellanismes,
  gracies.
  Aquelles que han arribat al valencià per influència del castellà. Evidenment no les conec totes, si és lo que pretenies. Ni totes les paraules que són igual en valencià y en castellà, són sempre castellanismes.

  No sé pa que m'heu preguntes, si has de sabero perfectament.

 12. #42
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  26 jul, 12
  Mensajes
  247
  Hecrumu ¿t’has donat conter que’l “nuevo llegado” com diría el desaparegut MOSATROS, ixe que diu no ser “tecnocrata disfrassat”, sino “valencià anonim aficionat en temes filologics”, s’atrevix a endivinarte el pensament?

  ¿ Voldra que se li faça la ona per lo listo que's considera? :

 13. #43
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 sep, 14
  Ubicación
  gandia
  Mensajes
  360
  En lo post n°33 has escrit
  Hecrumu, ya t'heu he dit varies vegaes, pots escriure els castellanismes o formes alternatives que gastes al parlar, respectant tot lo demés de la normativa RACV.
  La veritat es que trate d'evitarlos y per eixo m'agradaria que me'ls indicares als que has fet referencia.

 14. #44
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  13 jul, 15
  Ubicación
  L'Horta Nort
  Mensajes
  417
  Cita Iniciado por hecrumu Ver mensaje
  En lo post n°33 has escrit
  La veritat es que trate d'evitarlos y per eixo m'agradaria que me'ls indicares als que has fet referencia.
  Fa temps obriguí un fil pa recopilarlos, pero incomprensiblement el moderaor el tancà, per una discusió entre foristes que degué haver segut tallà pel moderador censurantlos ad ells y no al fil. És este:

  Castellanismes freqüents en valencià

 15. #45
  Aspirant a Centenar
  Fecha de ingreso
  20 sep, 14
  Ubicación
  gandia
  Mensajes
  360
  Eixe fil el llechi en lo passat,va ser molt interesant y de llectura obligatori pera tot visitant,
  En quant a castellanismes¿ qui pot crear parules noves o modificarles per al valencia? Mosatros els valencians, mosatros som els unics que podem parir paaraules y expresions valencianes,quan s'afig una nova paraula a una llengua y se poguera dir que no es aliena
  ¿tindria que naixer de l'imaginacio?
  ¿s'admetria una adaptacio d'un atra llengua?
  ¿o s'a d'introduir sense modificar?
  Yo antenc com castellanismes les paraules castellanes sense historia y en alternatives en us viu,la machor part de les paraules que se consideren espanyoles son d'oriche llati,
  De totes formes moltes gracies per lo recordatori.
  Apart de castellanismes tambe tenim l'infuencia de moltes atres llengues
  ¿Algu sabria quines son les llengues quese mesclen en el romanç?
  ¿quin tracte devem donarli?
  ¿el mateixque a l'espanyol?

Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •