Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la navegación y poder obtener estadísticas de uso. Al continuar con tu navegación significa que das tu consentimiento a nuestra política de cookies.

Continuar
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 41 de 41
Like Tree5Me gusta.

Tema: Parlem de politica.

 1. #31
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  Al director de la RAE

  Aureli López

  Senyor.
  El Senat, en reconeixer la singular personalitat de l’idioma valencià, no fa mes que ajustar-se a la llegalitat del nostre Estatut d’Autonomia, donant al temps satisfaccio a la justa postura del poble que, des de sempre, ha tengut consciencia de gojar de llengua propia. Esta mida solament afecta als valencians i ningu deuria de ficarse en les nostres propies i exclusives qüestions.

  D’un temps ad esta banda s’han orquestat, politicamente, excuses filologiques i simplificacions llingüistiques, com armes d’una pretesa anexio, en principi idiomatica, que es contestada majoritariamente pels valencians. I ara, tractant d’anular els efectes del just reconeiximent del Senat, ha segut un senador català qui conseguix dur a V. I. a una “comisión de cultura” en la cambra. Davant de la mateixa i en una cobertura publicitaria total, com academic i investit de la representacio propia de son carrec de Director de la RAE, evacua unes opinions contra el sentiment valencià i denosta, tildant de “politico”, l´espirit de la nostra maxima llei, fruit del consens democratic, tan sol presentant, com a rao, un argument filoIogic palpat i simpler, que ningu ha segut capaç de demostrar.

  Davant de l’arbitrarietat partidista i son procedir nefast, cabria recomanar-li que s’estalvie de pontificar sobre alguna cosa que no goja dominar, ya que pareix ignorar la rica tradicio lliteraria valenciana, o discutir-li el nom de sa llengua a Joanot Martorell, afavorint al temps l’apropiacio indeguda, que hi ha qui practica, d’Ausías March, o de tot lo valencià, ya que, per mes que la nostra cultura -o idioma-, puga estar al costat de la cultura castellana o catalana, no es correcte l’etiqueter-nos amagant la nostra verdadera personalitat.

  No deuria d’ignorar que una llengua sempre es anterior a uns filolecs o academics. Si damunt te un sigle d´or; historic reconeiximent oficial; consciencia idiomatica i voluntat de manteniment dels seus parlants; actualisacio gramatical sistematisada: lexic, fiexio verbal, estandart oral... i sobre tot cens d’escritors actius, en qualsevol epoca, en ses propietats i aplicacions semantiques ben definides i adequades a tot us ¿qué mes deu acreditar per a que justamente se li re-conega?

  Confiats en que serà el poble el qui seguixca defenent la seua identitat idiomatica, els escritors procurarém enaltir son afany i atendre ses necessitats, reclamant que nos refermen els polítics i que nos reconeguen els estudiosos. En aço seguirém els consells del sabi Alarcos.

  * President de l’Associacio
  d’Escritors en Llengua Valenciana


  Diario de Valencia 20 de junio de 2002
  Última edición por Murta; 30/11/2018 a las 11:46 Razón: ¬ signe raro.
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 2. #32
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  Un articul un poc llarc pero que mereix coneixerlo y llegirlo:

  Suponc que lo no pensaren en eixa reunio de Lo Rat Penat de 1976, Rafel Orellana i molts atres bons valenciaistes, era que anaven a crear no soles un GRUP de valencianistes disposts a defendre l'identitat i la llengua valenciana, si no que anaven a crear tota una institucio que anava a servir de plataforma per al que viure de tot un Regne.
  Eren anys dificils i el pancatalanisme, com de costum, estava ya molt ven arraïlat en el nostre Regne, no soles dirigia Universitats i oferia bons jornals als seus seguidors, si no que damunt començava a fer mossa dins dels partits politics. Tots sabem que refundar un partit no es llabor facil, i sobre tot que se necessiten molts mijos per a poder dur-ho a terme. I si per ad aixo i per a poder expressar les nostres creencies o sentiments hem de renunciar ad alguna cosa, ho devem de fer per be del partit.
  Pero lo que passà en eixos moments dins dels partits valencians, no va ser soles renunciar ad algun punt en si, si no que va anar molt mes llunt, inclus a renunciar a l'identitat dels propis partits, i tot aixo si, d'una forma molt ben remunerada.

  Franco estava a punt de morir, i els valencians haviem vixcut immersos en una letargia absoluta, gracies al bombardeig constant que sabiament dut a terme per Castella, mos havia fet dormir en el somi profunt de que "España es una, grande y libre".
  I aixina reberem la mort de Franco, mes pronte en pena i en pessimisme. que en l'alegria que ho va fer el restant del territori espanyol. L'incertitut del que passarà, va omplir tots els nostres estaments, tant culturals com politics i eixa incertitut mos va dur inclus a abraçar atres dogmes, que encara que ficaven mes en perill la nostra integritat llingüistica i cultural, mos feyen despertar i sentir-mos poble. I es justament gracies ad eixe nou dogma i als diners que des d'alli venien, que els nostre politics, en la llinia de lo que venen fent des d'eixe moment, renunciaren a sa identitat i permeteren accedir al poder a tot aquell que en la bossa plena abraçava o se sentia atret per l'ideologia politica de cada u.
  I es aixina com des del si de molts partits, se va optar per expulsar als seus dirigents o als sectors mes valencianistes per a poder impondre les tesis catalanes o millor dit pancatalanistes. Dins el PSOE, Lerma, Casado i Ciscar destruïren per complet a Del Hierro i el seu sequit, canviant en poc de temps la senyera per la marfega i el valencià per un dialecte que mes pronte feya riure que servia per a poder parlar. Per donar un eixemple prou conegut.

  Pero no era tot pancatalanisme lo que circulava per Valencia, aixina el 12 d'Agost de 1976 (encara que he llegit en molts llocs el 23 de juny, Lo Rat Penat, l'Ateneu Mercantil, La cambra oficial de comerç, l'Institut Valencià d'Economia, les Diputacions provincials de Valencia... solicitaren a l'Estat Espanyol l'autonomia economica, administrativa i cultural de la Regio Valenciana, lo que vindria a ser la primera demanda del ple dret d'Autonomia.

  Pero tornem al GAV, ara que ya mos hem ficat en la situacio que se vivia en Valencia.
  Orellana i molts mes, un dia al finalisar una reunio en Lo Rat Penat, pensaren en la possibilitat de crear un grup de gent, que no lligada a cap associacio cultural, poguera mostrar al poble que era lo que estava passant i que al mateix temps servira com a resistencia per a impedir l'ascens mes que imminent del pancatalanisme dins de tots els estaments, i com no, la desvalencianisacio que patia Valencia per culpa de la castellanisacio imposta durant els 40 anys de dictadura. I decidiren començar.
  En primer lloc, feren una caravana informativa fins a Alcoy, a on el PSAN havia reeducat a la societat alcoyana fent-los creure que el nom d'Alcoy no era mes que un castellanisme (ocultant aixo si tot lo que l'historia li havia donat durant la llarga vida del poble), per ad aixo cada u tingue que recorrir al seu propi vehicul, i els que no ne tenien eren servilment acomodats en els que n'hi havien. La caravana tingue com a primer objetiu, l'alcalde, al que despres de buscar-lo durant casi tot el dia, el conseguiren trobar i al que li entregaren un panflet a on venia detallada tota la toponomia, i els moments en que esta era aplicada, d'Alcoy, dient-li ademes, que l'acabament en I era (com tots sabem) un catalanisme innecessari.
  L'alcalde va prometre tindre en conte l'escrit, pero finalment va fer cas omis, per lo que poc despres la caravana informativa va anar casa per casa entregant el panflet en ma de tots els ciutadans que obriren, i els que passejaven pel poble. Tot un exit i damunt gran per considerar que era la primera volta que se feya un acte aixina.

  I aixina naixque el GAV, en octubre de 1977. Per a tal efecte, entre tots feren que fora el seu primer president En Rafel Orellana, puix realment d'ell havia naixcut l'idea i ell havia segut l'encarregat de liderar la primera caravana.
  Pero esta associacio com totes tenia que contar en unes bases, que ademes anaven a ser les ideologies que marcaria al GAV:
  • Regne de Valencia, com a nom historic i vigent del nostre territori.
  • Llengua Valenciana, historica i com a tal indepent.
  • Real Senyera Valenciana, com a bandera historica del Regne que ho era.
  Com tambe naixqueren en eixe moment les formes d'actuar per a fer-ho possible:
  • Promocionar i difondre la cultura i llengua valenciana.
  • Adoptar postures més actives que se traduïren en accions constants en el carrer.
  Despres, en 1978 vingue la Constitucio, eixa carta magna que mos feya ser a tots iguals davant la llei (per lo manco aixo diu) i que respectava la llibertat d'expressio (cosa que ya s'encarreguen els nostres politics que no ocorrega, faltaria mes) i gracies a la qual començaren a redactar-se els primers Estatuts d'Autonomia.

  Com em dit ans, eren temps dificils, temps en que tots voliem lo millor per al nostre Regne, pero en el que molts, amagats com a democrates tenien teixit un pla maquiabelic que estava dispost a afonar-nos i a deixar-mos sense identitat.
  Com ya hem dit en varies ocasions, sobre tot des del PSAN, se va elaborar lo que voldien fora el nou Estatut del nostre Regne, La Proposta d'Elig (escrit Elx com en epoca castellana de postconquista), omitint el nom historic i llegal de Regne de Valencia, que mos havia acompanyat durant tot el temps en que ho forem i que era la forma vigent amparada per la llei, inclus vigent en eixe moment gracies al Real Decret del 30 de novembre de 1833 (Art.2) en que diu que “el Reino de Valencia el componen Castello, Valencia i Alacant”, vigent en eixe moment gracies a l'articul 5 del Codic Civil, cosa que no anava acceptar el GAV, i aixina ho va fer, intentant mostrar als politics i a tot el poble en general les estratagemes que des d'un sector minoritari pero recolzat per la banca i la burguesia catalana volien eliminar la paraula Regne per a abraçar la paraula Francesa Pais, que havia naixcut per a designar al nostre Regne en la Catalunya dels anys 40.
  He d'aclarir que en epoca de republica, tambe batejaren en Pais el nostre Regne els republicans, pero com a Pais de Valencia, no de la forma en que ho fan els pancatalanistes (com han fet en l'academia politica) per a deslletimisar Valencia, dient-li valenciana, i deixant-la subjugada a una provincia mes dins de Catalunya.
  Tambe tingue que lluitar contra Castella, que acabaria imponent-nos el nom de Comunitat de veïns, ya que reclamava per al nostre Regne tots els drets Florals que nos havien negat durant tants anys, i es que fins i tot si atenem a la seua expresio en si, i la busquem dins del mateix text sobre el Derecho Civil de España escrit per Federico De Castro en 1959 i reimpres en Madrit en 1984, en la pagina 211, podem llegir "la expresión Derecho Floral fué utilizada por primera vez, en un escrito dirigido en 1759 por el Claustro de la Universidad de Valencia al rey Carlos III en ocasión de su advenimiento al trono, reivindicando las instituciones civiles perdidas por el Reino de Valencia en virtud de los Decretos de Nueva Planta de Felipe V."

  Pero esta no va ser soles la lluita en la que va tindre que fer front el GAV, ademes, estava la llengua, que el pancatalanisme voldria fusionar en el catala, per a poder fer-la seua i apoderar-se dels nostres clasics.
  Per ad esta lluita, el GAV soles contava en la documentacio, i eixa fon l'arma que va gastar, ensenyant als nous mestres en els seus cursos, i oferint-li al poble llibres i material mes que suficient per a que ho poguera fer (llibres infantils, per a adults, publicacions i reedicions de vocabularis, edicio de llibres sobre historia i cultura...)

  Mes tart, pero seguint en eixos moments, el Pancatalanisme ajudat pel llavors President del Consell i de la, ya politisada i pancatalanisada fins als ulls, Universitat de Valencia se va difondre la coneguda Bandera del Consell preautonomic, una marfega (com acunyaria el mateix GAV a la quatribarrada, per pareixer-se a un matalap o marfega antic) en l'escut del Ceremonios, que venia acompanyant al Regne de Valencia (l'escut clar) des de 1500 segons testimoniaria en 1909 Vicent Vives.
  Eixa bandera, volien que fora reconeguda pel poble, per que segons els mateixos preautonomistes pancatalanistes i les creencies que des de certs sectors de l'Universitat (Rotgla i Guia entre ells), la Real Senyera era un invent del Franquisme.
  Gran relevancia i un paper clau va supondre la coneguda Batalla de Valencia liderà pel GAV, que acavaria en la crema de la marfrega en el balco de l'ajuntament de Valencia.

  Atre element pel que lluità el GAV va ser l'himne, que el Pancatalanisme considerava inventat i impost pel franquisme tambe, i que cert sector, aconsellat per Fuster, volia reemplaçar per la Moixeranga (eixa canço religiosa tan bonica i antiga originaria d'Algemesi), a la que inclus li arribaren a fer lletra (molt lleja, per cert) i que Fuster desijava que se convertira en l'himne dels Països Catalans. Molt tingue que lluitar el GAV en este sentit, puix l'Himne de l'Exposicio (nom original, pero que pasaria a ser del Regne per acort dels alcaldes de Castello, Valencia i alacant en 1925), aixina com la Bandera i l'escut del Regne, varen tindre que esperar fins al 13 de Decembre de 1984 per a que fora acceptat i inclos per mig de la Llei 8/1984

  Pero el GAV, degut a que moltes de les coses que passaven ocurrien en la politica, va optar per recolzar a politics, i per engrossar les llistes d'algun que atre partit en els seus militants, i aixina fon com va entrar Orellana en UCD, que al mateix temps va servir per a que se mantingueren les propostes del GAV, i del restant de la societat valenciana, fins que mos enganyaren en Madrit, "...A los valencianos se no habia convocado a Castellana, 3, por don Fernando con la urgencia de un traslado en avioneta particular que asi í nos dispuso. No fuimos informados, ni consultados, ni oídos, ni entendidos ni atendios oportunamente.
  La ejecutiva nacional, seguin "supimos" en 15.1.1981 habia optado una amplia resoloción comprensiva de siete apartados por virtud de la cual se adpatan todos los procesos autonómicos al procedimiento previsto en el articulo 143 de la Constitución" (E. Attard Vida i muerte de UCD. Ed. Plamneta. Barcelona 1983.pag. 101.), dins d'eixos set apartats, mos negaven el reconeiximent de Regne, "Porque Reino es España" i mos inclourien en l'articul 143, en conte del 151 que ells volien.

  Despres d'esta decepcio, el GAV va seguir en la seua lluita i recolzant als politics, i aixina en el 82, es el GAV el principal colaborador de UV, arribant inclus a cedir-li totes les seus que el GAV contava en tot lo Regne. Pero el recolzament el pedria UV despres del famos pacte del Poll, quan podent accedir a les conselleries de Cultura i Educacio, varen preferir butaques i la presidencia del Consell.
  Pero mes tart, el GAV recolzaria un nou proyecte, esta volta CV, que ha acabat enguany, degut al fracas electoral (la falta de mijos economics i pot ser la forta presio mediatica han jugat molt en contre d'ells)

  Pero el GAV, ha segut perseguit mediaticament durant molts anys pel pancatalanisme, fins a casi conseguir el total rebuig de la societat ad esta associacio, inclus ha fet que foren expulsats d'Expojove, quan el GAV ha tingut que aguantar any darrere d'any insults i fins i tot furts en el seu estant durant la nit, fent soles com a pecat el que les seues joventuts hagen ensenyat la llengua i la cultura valenciana als mes jovens, en jocs, pintures i musica.
  Quedant per al recort ya imagens a on el GAV ajudava a formar-se a mestres, ajudava als pares a denunciar el pancatalanisme en les escoles, feya actes per a arreplegar diners, aliments inclus joguets per als mes necessitats, inclus oferia tots els dumenges en el Panterre actes, llibres i ensenyes valencianes per a tots els que volien acodir. I apareguent en tots el mijos, soles els actes de protesta, que llevant dels ocasionats en la presentacio del llibre de Flor (ocasionats per membres de E2000) i despres de les provocacions oferides des de la taula a on estava el presentador i l'escritor entre atres de paraules com "fuera esos fascistas" no han tingut mai caracter violent, ni tan sols volent-ho demostrar en l'infinitat de videos i provocacions oferides pels sectors mediatics.

  Pero hui, les coses han anat inclus a pijor, hui en el mon valencianiste inclus ningu recorda ya que fon el GAV; el primer en eixir al carrer a demanar justicia i llibertat; el primer en liderar les famoses caravanes informatives; el primer en recolzar tot lo valencià, inclus lo acabat de naixer (revistes, associacions, partits politics...); un dels firmants de les Normes del Puig; i tambe el primer en no acceptar unes noves "normes d'accentuacio" oferides per la RACV, per considerar que no eixien del consens, despres de que Lanuza i Fontelles abandonaren la RACV, ningu recorda ya que fon el GAV el que va impedir en varies ocasions els abanços del pancatalanisme per tots els fronts, al mateix temps que s'ha oferit a ajudar totes les causes valencianes en conferencies, homenajes i premis. Hui molts preferixen vore en el GAV a membres fantasmes de E2000, i pensar que el GAV no es verdaderament una associacio cultural que utilissa l'accio en totes les seues formes (cultural, per internet, de carrer).

  Hui pareix que tots han oblidat que el GAV es precisament aixo un GRUP d'ACCIO, i mentres haja un brot pancatalaniste que mos furte la nostra identitat, mentres els nostres fills siguen adoctrinats pel pancatalanisme, i mentres a tots el valencians mos se negue el dret a poder parlar, depende i escriure correctament la nostra dolça Llengua Valenciana, continuarem indinGAVs
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 3. #33
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  «A Valencia vinieron más aragoneses y menos catalanes de lo que se creía, y se encontraron con que aquí se hablaba un valenciano rudimentario»
  Amparo Cabanes Catedrática de Paleografía e Historia Medieval y ex consellera  En la primavera de 1976, seis meses después de la muerte de Franco, la Profesora de Paleografía e Historia Medieval de la Universidad de Valencia, Amparo Cabanes, pronunció en el Ateneo Mercantil de Valencia una conferencia sobre los "valencianos" de 1238 que hizo temblar los cimientos. Demostró, según sus cifras basadas en el 'Llibre del Repartiment', que la repoblación de Valencia la realizó Jaime I con menos catalanes y más aragoneses de los que se creía. Y de ahí a la discusión sobre el idioma. Por cierto, la conferencia la dio a instancias del mismísimo Sanchis Guarner.
  -Porque usted y Sanchis Guarner eran entonces amigos.
  -No, muy amiga no, pero me llevaba al principio muy bien con él.
  -¿Al principio?
  -Sanchis Guarner hizo la tesis con Ubieto, con quien yo trabajaba, y era visitante asiduo del departamento de Historia Medieval cuando la Universidad estaba en la calle de la Nave. Él me pidió que diese aquella conferencia en el Ateneo.
  -Sobre el 'Llibre del Repartiment'.
  -Sí, pero se llamaba 'Los "valencianos" de 1238', con valencianos entre comillas. Puse comillas porque realmente no eran valencianos; acababan de llegar.
  -¿Y fue iniciativa de Sanchis Guarner?
  -Sanchis Guarner me buscó y yo me negué porque odio dar conferencias. Me gusta mucho hablar pero no en conferencias. Se empeñó y pasó lo que pasó. Un escándalo.
  -¿Por qué?
  -Nadie había estudiado a fondo el 'Llibre del Repartiment'.
  -¿Por qué no nos explica qué es el 'Llibre del Repartiment'?
  -Son las donaciones que va haciendo Jaime I cuando la conquista de Valencia. A los nobles les da Paterna, Manises, Sueca o Cullera, aunque aún no tiene las plazas; se las da para cuando las tenga. Y luego, a los particulares que le ayudan les reparte primero Valencia, luego Alzira. A medida que va conquistando. Les va donando antes y después; antes como incentivo, y, cuando ya tiene la ciudad, como premio.
  -¿De qué años hablamos exactamente?
  -El 'Llibre' recoge desde 1237, que es cuando llega a El Puig, hasta más o menos el 44.
  -Choca lo del reparto previo a la conquista.
  -No sé como lo sabría, o si tendría quinta columna, pero las donaciones las da previamente para que la gente lo acompañe. Y además con señales: la casa de fulanito para éste. ¿Y cómo sabía que era la casa de fulanito?
  -Fulanito era un árabe, claro.
  -Moros todos.
  -Eran los valencianos de entonces.
  -Esos sí que eran valencianos.
  -Y se quedan sin propiedades.
  -Bueno, bueno. El rey les promete que si se bautizan les devuelve lo que tenían, que eso tampoco lo ha dicho nadie.
  -Pues habría casas con dos propietarios.
  -A algunos conversos les dice que se pongan de acuerdo con el cristianó que va a venir a su casa; a los que no, les da unos días para que se vayan. Desde mi punto de vista debió de haber una conversión en masa. Pero creo que pese a todo, la mayoría de la casas se quedaron vacías; que incluso repartidas, no se cubrieron. Por eso la formula del rey de dar la misma casa a uno y a otros pudo hacerse.
  -¿Cómo llega a esa conclusión?
  -Porque a las ocupadas les pone una señal al lado y son muchas las casas que no tienen esa señal.
  -Y las mezquitas pasan a ser iglesias, ¿con nombre y todo?
  -Sí, las iglesias son mezquitas reconvertidas, aunque otras las da como casas. Desde mi punto de vista debió de haber una conversión en masa. Reconvierte la mayor en catedral, pero además dice sobre qué casa o sobre qué mezquita va a estar San Andrés, San Esteban, San Martín o Santo Tomás. O San Valero y San Joan de la Boatella, hoy Santos Juanes, que están fuera de la muralla.
  -¿Había algún templo cristiano en la Valencia musulmana?
  -Los cristianos solo tenían la Roqueta. La Roqueta incluso recibía peregrinaciones de gente que venía a visitar el lugar de enterramiento de San Vicente Mártir.
  -Pero él no deja ninguna mezquita.
  -Ninguna. La que no reconvierte en iglesia la da para vivienda.
  -¿En qué idioma está escrito el 'Llibre'?
  -Está en latín fundamentalmente y los nombres propios de los pobladores en romance: en vez de Pedro o Petrus pone Pere. O Bernat, aunque abreviado: Bnt.
  -¿Y por qué la polémica de aquella conferencia?
  -Hasta entonces se creía que el origen de los pobladores de Valencia era Cataluña. Las cifras que se manejaban se basaban fundamentalmente en una obra de Teodoro Llorente, pero Llorente se equivocó: repitió sumas, sumó totales y parciales, no tuvo en cuenta a quienes no vinieron. Y así le salieron un montón de catalanes y unos pocos aragoneses. El hombre hizo lo que hizo y a partir de ahí todos trabajaron con esa cifra como si hubiera sido dogma de fe.
  -Y usted.
  -Yo hice la transcripción completa del 'Llibre del Repartiment' y me dí cuenta no solo de que hay mezclas de cifras totales y parciales, sino que además en el margen de cada barrio que ofrece pone una B para lo que han venido de Barcelona, una Ç cedillada para los de Zaragoza, una CAL para los de Calatayud o una D para Dertosa, o sea, Tortosa. Y una rayita o no a los que vinieron o no vinieron.
  -Y llega a la conclusión de que no eran tantos los catalanes.
  -Vinieron más aragoneses, menos catalanes y la mayor parte de la ciudad quedó vacía. Y lo di a conocer con gráficos de barras, circulares y con todo lujo de detalles; incluso mostrando fotografías de páginas del 'Llibre del Repartiment'. La conferencia fue un éxito.
  -¿Para Sanchis Guarner también?
  -Guarner estaba contento. De hecho el diario 'Avui' me hizo un artículo furibundo y él envió una carta defendiéndome. Pero luego ya las cosas se radicalizaron.
  -¿Y por qué se desatan las pasiones contra usted?
  -Porque lo que decía Llorente y lo que decían los que habían hecho uso de Llorente es que era un tanto por ciento abrumador de catalanes.
  -¿Y qué más da que sean catalanes o aragoneses?
  -De lo que se trataba era de defender que la lengua era catalán, y por tanto es importante si los que vinieron hablaban castellano o catalán o qué hablaban quienes aquí se encontraban.
  -¿Usted sabía la que se iba a montar con su conferencia?
  -Yo fui inocente. Yo siempre había creído, desde el colegio, que el valenciano era una lengua propia; sin embargo, si demuestran que hubo base humana suficiente para traer una lengua, a lo mejor cambio de parecer. Pero no lo ha demostrado nadie.
  -Usted era profesora de aquella Universidad. Debió de ser duro.
  -Cuando el catalanismo se quita la careta en la Universidad de forma descarada lo sufre Ubieto, al principio de los 70, cuando nos marchamos al Paseo al Mar. Teníamos que hacer nosotros los exámenes porque él no puede aparecer. Le amenazan hasta diciéndole en qué colegio estudiaban sus hijos.
  -Luego él se fue a Zaragoza.
  -Y me quedé yo sola en el ojo del huracán.
  -En principio era una discusión solamente cultural.
  -La discusión es fundamentalmente cultural, pero empieza a tener mucha respuesta popular. Valencia popularmente es en aquellos momentos muy valencianista. Y sobre todo en mayores y gente que no tiene estudios. Es un sentimiento.
  -¿No es precisamente eso lo que dicen los científicos: que lo del valenciano es un sentimiento y solo un sentimiento?
  -Pero los del sentimiento no nos creemos lo científico. Ya digo: el día que histórica y humanamente me demuestren que hay una base me lo replantearé.
  -¿No es base suficiente que los hablantes de catalán y valenciano se entiendan?
  -Bueno, bien. Por eso cuando vinieron se entendieron. Pero no vinieron suficientes para traer una lengua.
  -Insiste en que el valenciano ya existía como lengua.
  -Más o menos rudimentaria, pero existía.
  -Luego pasó usted a la política, primero en la Comisión Mixta de Bilingüismo.
  -El Gobierno dio luz verde para la implantación del valenciano y se creó una comisión mixta Gobierno-Autonomía para poner en marcha la enseñanza. Yo estaba a propuesta de UCD, aunque nunca fui del partido
  -Y Sanchis Guarner por la Universidad.
  -¡Y tenía unas peloteras con Vicente Ramos! Guarner era manso hablando, pero Ramos, que era el presidente de la comisión.
  -Dejó la comisión porque pasó a ser consellera.
  -Estuve un año y nueve meses de consellera. Y defendiendo que el valenciano no era catalán, pese a que incluso Monsonís, que era de UCD y presidente del Consell me quería callar. Decían que no se podía hacer lo que yo pedía porque representaría la quiebra de la lengua.
  -Se convirtió usted en el adalid del valencianismo.
  -Eran ellos los que me ponían. Yo estaba puesta para recibir las bofetadas.
  -¿Quiénes eran ellos?
  -Quienes fueren. En realidad me propuso Abril Martorell. Me dijeron que necesitaban a alguien con cierta fuerza en el valencianismo que contrarrestara a Ciscar; pobres infelices: a Ciscar no lo contrarresta nadie. Les dije que no. Es que Valencia te necesita. Pues si Valencia no me tiene más que a mi, apañada va Valencia. Te ayudaremos. Vaya tontería; nadie te ayuda. Y Monsonís me tuvo que tragar.
  -Dice la izquierda que aquella guerra de símbolos fue inventada por UCD para contrarrestar al socialismo.
  -En política vale todo. Pero algunos se lo creían; Broseta se lo creía.
  -35 años después, ¿cómo lo recuerda?
  -Unos me partían la cara y otros me alababan. A mi me conocían de nombre; no sabían ni la cara que tenía. Los de 'l'Ensenyament' (sindicato de estudiantes) hicieron una manifestación en mi contra y me fui a verla en primera fila. Gritaban contra mí y yo estaba allí, pero no lo sabían.
  -Qué curioso.
  -Y pusieron una bomba en la Universidad, contra la Universidad, que hirió a un par de bedeles. Y yo fui a la manifestación de desagravio. Y la señorita que hablaba por los estudiantes más o menos dijo que la bomba la había puesto yo. Y yo estaba allí en contra de la bomba.
  -¿Mereció la pena su lucha?
  -Estoy desengañada porque ahora no hay respuesta. Sólo se enseña valenciano en los guetos, en Lo Rat Penat y en la Academia (RACV).
  -¿Y la AVL?
  -Fatal. Mal. He estado en contra siempre. No hacía falta. Y no solamente la crean, sino que la meten en el Estatuto.
  -A todo esto, usted habla en castellano.
  -Valencia es por esencia bilingüe y bilingüe no significa que todos hablamos dos lenguas sino que la mitad de los valencianos hablan una y la otra mitad la otra, aunque nos entendamos en las dos.
  -Pero quizás choque que defienda el valenciano con tanta pasión alguien que no lo usa.
  -Que yo lo defienda es lógico. Mi familia paterna es valenciano parlante y desde pequeña lo oigo y lo entiendo perfectamente, pero la lengua materna es la que habla tu madre y mi madre hablaba castellano.
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 4. #34
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  Parla Dn. Francisco Orti i Ciscar, del profesor Miedes:

  PRÓLOGO
  En todo libro, se refleja su autor.
  El presente trata de demostrar, con testimonios de los propios catalanistas, que las Normas de Castellón de 1932, son catalanas ,y no valencianas.
  El libro y su autor son de espíritu sencillo. Como las personas a quienes va dirigido; pero su contenido es veraz, documentado, científico, ameno y profundamente convencido de la autoctonía de nuestra Lengua Valenciana.

  El profesor Emilio Miedes califica las «Normas» como: «...conflictives, espuries i bastardes».
  Para cimentar su opinión utiliza el testimonio del introductor del catalanismo en, nuestra Universidad, Don Manuel Sanchis Guarner.
  En la página sesenta de la obra del Sr. Guarner: «La llengua dels valencians», afirma, sin reserva alguna, que las Normas del 32; «...son una adaptacio de les de l'Institut d'Estudis Catalans».
  Las Normas de Castellón de 1932, solo sirvieron como plataforma básica para implantar poco a poco, el catalán en Valencia.
  «Hoy, dice Míedes, ya no valen».

  Este opúsculo es un florilegio demostrativo de la falsedad y estafa que suponen las repetidas Normas del 32. Es un documento que fustiga duramente al catalanismo y deja constancia de nombres y hechos de los cinco líderes responsables de la «gran estafa» al noble pueblo valenciano y por cuyas acciones padecen nuestra Cultura y Lengua valencianas.
  El profesor Miedes lo que pretende es desvirtuar la causa (Normas del 32), para eliminar los efectos (el catalansmo en Valencia).
  Entre los efectos de las Normas del 32 figuran:

  Primero: Un, excesivo etímologismo.

  Segundo: Ir, en muchos puntos, contra la Ortografía de todos nuestros clásicos.

  Tercero: Desconocen la fonética.

  Pretender que las lenguas valencianas y catalana ,sean una misma cosa, es algo -contra, natura-, y por ello, lo pretendida unificación.

  Tal es la intención del profesor Miedes en este libro.

  Y me ha invitado a su prólogo porque sabe que únicamente desde nuestra condición. valenciana, seremos capaces de transmitir a todo el mundo que lo lea, que nuestra Cultura y Len¬gua, jamás será absorbidas por el catalanismo cleptómano y además, porque en. el «asunto» del idioma, lo mejor es conven¬cer los cerebros y serenar los corazones.
  La lengua es el cofre donde se guardan las tesoros que han ido llegando a, nosotros durante siglos ,i, el mejor espejo de una Cultura.

  Diré finalmente que los catalanes tienen, sobre la Lengua Valenciana, una opinión. Pero los valencianos tenemos una convicción. Y tengamos presente que las opiniones son revisables. Las convicciones no. Lo muestro es corno un axioma,y un axioma es un principio do eterna verdad. Hagamos que la verdad sobre nuestro idioma Valenciano sea la que nos libere de la apetencias culturales torticeras y espureas.
  Francisco Orti Ciscar
  Valenciano, del GAV
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 5. #35
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  POLÉMICA.
  El portavoz del PP censura el ´intento de injerencia´ de Carod-Rovira en el Gobierno valenciano
  Levante 18/01/2007

  El portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, Serafín Castellano, calificó de "intolerable e impresentable la falta de respeto del tripartito catalán a los valencianos, a sus señas de identidad y a la legalidad vigente"" y señaló que la "petición" del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, "de promocionar el catalán en la Comunitat Valenciana es un intento más de injerencia en nuestro autogobierno y de atacar nuestro idioma que es el valenciano y nuestro hecho diferencial".


  El síndic popular indicó que desde el tripartito catalán "se están reiterando los ataques y los acosos a los valenciano de una manera indecente, saltándose a la torera nuestro Estatuto de Autonomía", y, al respecto, exigió un "mayor respeto a nuestra norma institucional básica, que dice clara y contundentemente que los dos idomas oficiales de la Comunitat Valenciana son el castellano y el valenciano", por lo que condenó "la pretensión del tripartito catalán de intentar anular el hecho diferencial valenciano".

  Castellano precisó, a través de un comunicado, que desde el Partido Popular "no sólo rechazamos y condenamos los intentos catalanistas de anular el valenciano, sino que, además, no vamos a consentir que desde otras comunidades se nos intente imponer lo que somos y lo que hablamos, pues eso está claramente estipulado en nuestro Estatuto de Autonomía", aseveró.

  También afirmó que es "una barbaridad que se pretenda injerir en nuestro autogobierno y en nuestras señas de identidad desde otros territorios", pero, además, dijo, "sería inconcebible que desde otros partidos de nuestra Comunitat se hiciera la vista gorda ante tamaña falta de respeto al pueblo valenciano".

  Por ello, el parlamentario del PP apeló al secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, y al PSPV a que, en base al nuevo Estatuto de Autonomía, "que ellos también firmaron, rechacen y condenen contundentemente, como hace el Partido Popular, las intenciones de expansionismo cultural de sus socios de gobierno en Cataluña y pidan que se respeten nuestras señas de identidad y cese el acoso cultural a los valencianos".
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 6. #36
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  La AVL no se reforma

  El Pleno de la Academia Valenciana de la Lengua acordó ayer no modificar su estructura interna, órganos de trabajo, secciones y ponencias y sí aprobar un convenio para la promoción “en el exterior” de la lengua, la literatura valencianas.
  La AVL está dividida, no en valencianistas y catalanistas como pudiera creerse, los valencianistas ya se han dejado subsumir complacidamente por el sector catalanista, sino en dos facciones, la que defiende que debe dedicarse a lo estrictamente normativo, y la que piensa que, además, deben prolongar su acción a través de las campañas de agitación y propaganda.
  Cabría pensar que en aras del fuerte endeudamiento oficial en que está sumida esta Comunidad, los padres de la nueva lengua aplicarían criterios de austeridad dentro del organismo autónomo y reducirían secciones para abaratar el invento.
  No lo van a hacer, porque los señores académicos cobran por cualquier sesión o gestión que hacen, a la manera de los miembros del Consell Valencià de Cultura, que se prodiga en múltiples y breves reuniones de temática diversa para que corra el taxímetro de los haberes.
  No sólo no han reducido estructura y burocracia, gasto, sino que lo acrecientan con la creación de “lectorados en el exterior, para la promoción de la lengua, la literatura y la cultura valenciana”, que parece pueden servir para colocar a gente en el extranjero.
  Asume de esta manera, de motu propio, la AVL funciones que corresponden exclusivamente a la Conselleria de Cultura y que podrían exceder sus materias competenciales establecidas en la Ley de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, de una Academia para la que la Ley no dispuso tuviera linaje, apellido, propio, en consonancia con la política de perversión denominativa que en asuntos lingüísticos autóctonos vienen practicando a diario y desde su creación el PSOE y el PP.
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 7. #37
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  TESTIMONIS SOBRE LA LLENGUA VALENCIANA  L’esperit valenciá que, amagant-se com el foc baix la cendra, es mante en el fondo del nostre poble, es vertaderament una promesa de triumf. Un dia u atre Valencia, de cara a la seua vida, tindra que incorporar-se a les modernes corrents nacionalistes del mon per a dignificar-se i innoblir-se davant de tota l’humanitat.

  Josep Mª. Bayarri – Any 1.931


  Que no s’exigixca que aci tinguerem que tindre normes d’escritura aliena a la valenciana i, per supost, res d’intromissions de l’Institut d’Estudis Catalans ni en la llengua, ni en la lliteratura, ni en la vida de les gents que hem naixcut en el Regne de Valencia.
  Mai se’ls votà per a facultar-los a canviar la nostra personalitat, la nostra cultura, la nostra raça o la nostra llengua valenciana.

  Vicent Giner Boira – Any 1.997


  El poble que no es capaç de conservar i defendre sa cultura no te dignitat i te que resignar-se a l’humillacio de s’indiferencia.

  Emili Conca Aznar – Any 1.997


  Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se’ls vullgueren aplicar....

  Onofre Almudever, 1.561, en lo seu prolec de “Lo proces de les olives” de Bernat Fenollar.


  Quan un poble ya no s’atrevix a defendre lo seu propi idioma, està listo per a l’esclavitut.

  Rèmy de Gourmont

  La purea de la llengua medix l’instint nacional. Un poble que permet la corrupcio de sa llengua, permet es corrompixca sa nacionalitat.

  Urbano Gobir


  El poble que oblida i escarneix lo seu idioma, eixe poble diu al resto del mon que ha perdut sa dignitat.

  Manuel Murguia


  La llengua no la fan ni les Academies ni els governs. L’idioma es del poble.

  Tovar


  La llengua es como una patria, es la patria del nostre esperit, es la patria de la comunicacio.

  Calvo Sotelo


  La llengua no es un fet cientific ni filosofic, sino un mig de comunicacio i expressio per a entendre’s les persones i en constant evolucio.

  Miquel Carbonell


  No estem juant a parlar millor o pijor, sino el ser o no se poble.

  Miquel Carbonell


  Voler conservar el llengüage ab les mateixes formes que tenien les paraules en els sigles XIV i XV, es considerar com a morta la llengua valenciana; lo qual es un erro deplorable.

  Francesc de Borja Cremades


  ¿Es pot demanar que el valencianisme servixca a un poder que li nega inclus el dret natural de l’us de la llengua propia?

  Miquel Adlert Noguerol
  De les reunions dels dimarts
  en sa casa.
  Articul: Servir, Acatar, Intrigar.

  El catalanismo, aunque es una aberración puramente retórica, contra la cual está el buen sentido y el interés de todos los catalanes que trabajan, debe ser perseguido sin descanso.

  M. Menéndez Pelayo.

  El catalán era la criatura más triste y miserable que Diós crió"
  "Son los catalanes el ladrón de tres manos"
  "Ellos son las viruelas de sus reyes: todos las padecen, y los que escapan quedan por lo menos con señales de haberlas tenido"

  Francisco de Quevedo


  Cites historiques sobre la Llengua valenciana

  Font: La web de Morigi  “La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’evolució morfológica dende que s’emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII.”

  P. Lluis Fullana i Mira. 1916


  “Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I.”
  Antonio Ubieto. 1977


  “Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su lengua”
  Simó Santonja. 1975


  “Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta un muy esclarecido lustre.” “ Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea tomaron... De la griega... De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese.”

  Rafael Martin de Viciana. (Alabança de les llengues hebrea, grega, castellana, latina y valenciana, publicat en el sigle XVI i reeditat en 1877.)


  Llengua Valenciana: “La valenciana, graciosa lengua, con quien sólo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable.”

  Miguel de Cervantes. (1547-1616)


  “...es Llengua Valenciana la parlada en la major part de l’antic Reine de Valencia i perteneix al gròp románic de les llengües inflexió-indo-europees, germana del castellá, francés, italiá, etc...”

  P. Lluis Fullana i Mira. 1921

  “De estas Cortes de 1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano...” “Dicho texto latino, que contiene una serie de palabras en romance, las contiene en romance valenciano, ya que incluso algunas de las empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista...”

  Simó Santonja. 1975

  “El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica”

  Luis Aracil. 1997

  “Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino.”

  Carlos Ros Hebrera. (1703-1773)


  "Hay que invitar a los catalanes a que vuelvan al camino de los documentos, más interesante que la falsificación.”

  Miguel Angel Hidalgo. 1997

  “...el valenciano nació y se desarrolló en el Reino de Valencia...”

  J. Alemany i Bolufer.

  “...escrich en vulgar valenciana, per ço que la nacio d’on yo so natural se’n puixa alegrar e molt ajudar...”

  Joanot Martorell


  “Los pancatalanistas han ido suplicando por el mundo que nos menospreciasen y eso es tremendo...La supremacía de Barcelona puede que arranque de un siglo y poco más, pero Valencia tiene mucha más historia que Barcelona, le saca mucha ventaja”

  Lluis Aracil. 1997


  “Pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la valenciana, difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios.”

  D. Salvador de Madariaga.


  “...Nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán en el verdadero sentido de la palabra. Los tres se han desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente.”

  Carreras i Candi. (1862-1937)


  “El señor Miret i Sans (membre del Institut d’Estudis Catalans i del Institut de les Lletres Catalanes), parlant d’un document, firmat en Alacant, l’any 1270, confessa que ya en este temps hi havia diferència entre’l valenciá i’l catalá. Diu este escritor catalá: - < si be eren barcelonins els torogants, deu tenirse present l’influència del notarí qui era valencià> - .”
  “Clar, venía de Barcelona u i dia: <Mireu: A un boniato com yo ya li han fet un carrer, li han fet un homenage i es tota una autoritat>. Eixe agravi comparatiu va fer que molts seguiren el cami del boniato.”

  Lluis Aracil. 1997


  Articul 1º del Real Decret del 26 de Novembre de 1926: “La Real Academia Española se compondrá de cuarenta y dos Académicos numerarios, ocho de los cuales deberán haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas españolas distintas de la castellana, distribuyéndose de este modo: dos para el idioma catalán, uno para el valenciano, uno para el mallorquín, dos para el gallego y dos para el vascuence.”
  “Aci molts s’han sentit desamparats perque no se’ls fea ni cas, no havia qui els ajudara, i en Barcelona s’han sentit acollits encara que tingueren que agachar-se un poc per a entrar, i a voltes molt, es veritat.”

  Lluis Aracil. 1997


  L’Historia mos revela la dignitat del valencianisme i l’indignitat de molts valencians.

  Joan Batiste Sancho Gea – Any 2.000


  “La lengua de los valencianos es el valenciano. Quien renuncia a su lengua y reniega de su patria es como si renegara a su madre.”

  Sanchis Guarner. 1933


  “Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.”

  Traduccio de la Biblia de Bonifaci Ferrer. 147


  “Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo aprendieron catalanes sino incluso castellanos.”

  Menéndez Pidal.
  Xavier Le gusta esto.
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 8. #38
  Senescal de lo Regne Avatar de Xavier
  Fecha de ingreso
  30 ene, 10
  Ubicación
  Castelló
  Mensajes
  3,327
  Fantàstic, Murta. Molt bona aportació.

 9. #39
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  Gracies.
  Xavier Le gusta esto.
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 10. #40
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  PANCATALANISME ENTRE VALENCIANS

  Per: Vicent Ramos
  Valencia, 1988


  El triumf de Valencia sobre el pancatalanisme imperialiste a soles es pot sonseguir en la me ferrea unio de tots els valencians que ni traicionen lo seu passat ni es rendixen davant cap d’amenaçaor futur.

  Molts factors estan contribuint a tan desgracioà realitat, principalment dos: el totemisme llingüistic i la corrupta paxis politica.

  PANCATALANISME

  El germe “per se” de l’imperialisme catala es troba en el nacionalisme misticament exaltat per Prat de la Riba, la formulacio explicita, doctrinal, del mateix la trobem en l’obra “El nacionalisme catala” d’Antoni Rovira i Virgili, quina texis anem a expondre.

  El nacionalisme “sensu stricto”, mes que una teoria, es un fet: “La doctrina pot ser discutida, l’historia pot ser interpretà diversament. Pero el fet no pot negar-se; i este fet es que Catalunya reclama s’autonomia plena, politica i espiritual (...). Estem en presencia de la reformacio d’un poble, de la reencarnacio de l’anima nacional”.

  El “fet” nacionaliste, la “reencarnacio de l’anima nacional” -¿no trobem analogues i hasda identiques expresions en tots els imperialismes i dictaures, fascismes, nazismes i comunismes politics de tots els temps?- s’ha produit en el despertar del “verp”, la llengua, que, d’instrument o vehicul, passa a rail i fonament del mes voraç nacionalisme localiste. Quant parlen catala ne son catalans. Aixi ho dogmatisa Rovira: “Quan el domini geografic d’un idioma nacional està netament delimitat, coincidix, en efecte, en el territori d’eixa nacionalitat”.

  De tal disparat sofisma –basta vore la distribucio universal de llengües i nacions- es deduix que els “limits geografics de la nacionalitat catalana son tambe els limits del futur Estat nacional que constituix el suprem ideal del catalanisme”.

  En sa virtut, “units pel comu orige, per la comuna historia i pel comu llengüage, els catalans, els valencians, els mallorquins, els ressellonesos ne son un mateix poble, una nacio unica”. Per lo tant, la distincio gentilia es mera formula tendent a sa mes inmediata desaparicio o absorcio: “I hui, en Catalunya, ya no es diu molts valencians i mallorquins, sino catalans de Valencia i catalans de Mallorca”.

  “Les Illes Balears son la Catalunya insular, com el Principat i el Regne de Valencia ne son la Catalunya peninsular, com el departament frances dels Pirineus Occidentals es la Catalunya ultrapirenaica”.

  Sobre esta base territorial i llingüistica arraiga el pancatalanisme, “manifestacio d’eixe espirit expansiu de nostre ideal nacional”, que aspira “a l’integracio de totes les terres de llengua catalana en un Estat autonomon, membre d’una futura Federacio hispanica, iberica, occidental, llatina o europea”.

  En el vocabulari d’Antoni Rovira i Virgili (Tarragona, 1882-Perpinyan, 1949), la paraula autonomia es quasi sempre sinonima d’independencia o separatisme: “Els catalans no son chiquets ni son folls. Sabem que la solucio separatiste no es algo que pugan lograr facilment, ni encara en dificultats. I, aixi, el separatisme catala –es dir, eixe flux i reflux de sentiments que la politica de Madrit produix sobre el nostres pobles- no transcendix als fets de la politica (...). El separatisme catala, en lo seu aspecte politic, no es mes que un sentiment variable i condicional.

  “No es pense, empero, que eixe estat d’anim d’una bona part del poble catala no tinga importancia. Este separatisme no provocarà la guerra civil. Pero crea un divorci moral profunt. Aço es lo greu. Els catalans, cada dia mes, van sentint-se extranys a Espanya”.

  Posats ya a desfer l’unitat espanyola, Rovira considera que, en les quatre “nacions” propostes per Prat de la Riba –Portugal, Castella, Catalunya i Vasconia- pot formar-se un “Imperi federal”. El supost es acceptat per l’autor en el cas de que Portugal s’integrara, puix, de lo contrari, “Catalunya a soles –i aci mos referim a la Catalunya nacional total, formant un a soles cos en Valencia i les Balears- es trobaria en condicions desventajoses per a lluitar contra les pretensions hegemoniques de Castella. Mes, si eixes pretensions tingueren, en el si de la Federacio, el contrapes de Catalunya i Portugal, l’equilibri s’establiria segurament”.

  Tras lo dit, l’ideal catalaniste es el següent: “Des del punt de vista nacional catala, la solucio millor seria aquella que fera entrar a Catalunya, en personallitat propia, dins del vast conjunt d’una Federacio llatina u occidental”.

  Es, puix, evident que el naixquent pancatalanisme –allà per 1914 a 1917- anhelava destruir no ya els vinculs espanyolistes, sino inclus els iberistics, posicio mantinguda hui, 1978, per ses mes radicalisats secuaços.

  Resumint. Si el regionalisme catalaniste considerava a Valencia i Mallorca “terres germanes”, el nacionalisme va mes alla: les considera una mateixa patria que Catalunya.
  Hui, el catalanisme “es completa i fondament pancatalaniste, exactament lo mateix que en 1978”.

  Fundament: “la rail mes profunda del pancatalanisme es indubtablement la comunitat de l’idioma. Perque l’idioma es el llaç viu que unix a tots els catalans de l’ampla Catalunya nacional (...). Per la comunitat de l’idioma s’aplegarà a la futura unitat politica”.

  (¿Qué novetat aporten, en nostre temps, els escrits de Fuster i companyia? Repetixen hasda la sacietat i intenten portar a la practica les idees de Rovira, a qui mai citen).

  Dins d’este orde esquizofrenic, les lucubracions de Rovira en torno a la realitat de su Catalunya Nacional –la Gran Catalunya, de Prat- es detenen davant lo que supon el bilingüisme valencià, donant per indicutible que la llengua valenciana es en rigor la catalana. Pero entropecen en que gran part de la poblacio valenciana usa la llengua espanyola, que ell crida castellana. I llavors, Rovira, sense pensar-ho molt, sense tindre en conte l’historia ni la dignitat i la personalitat del poble valencià, molt imperiosament, agarra el bisturi, talla sobre el mapa valencià i escriu: “Des del punt de vista nacionaliste, precisa una rectificacio de les fronteres de les provincies valencianes en el sentit de segregar territoris en el sur i en l’oest, i de les fronteres de les provincies aragoneses en el sentit d’agregar a Catalunya una franja de territori a l’est de les mateixes”.

  He aci clarissimament prefigurar el “Pais Valencià”, tal com es entes i difundit a partir de 1960 pels pancatalanistes –en la vanguarda, el “original” Joan Fuster- naixcuts en solar valencià.

  Valencia trencà, segregà, destruida per a major gloria de la Gran Catalunya, en l’actualitat, “Països Catalans”.

  L’imperialisme catala no tardà en contar en vasalls catalanisats en Valencia.
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

 11. #41
  Centenar de la Ploma Avatar de Murta
  Fecha de ingreso
  19 dic, 06
  Ubicación
  Reine Valencia
  Mensajes
  706
  EN DEFENSA DEL VALENCIANO

  César Vidal
  (Articul publicat en La Razón el 19 de setembre de 2004)

  No descubro nada si confieso que amo entrañablemente Valencia. Cuando era niño pasé varios veranos en la cercanía de su mar y aprendí a entender su lengua y a recrearme en sus sonidos diferentes del castellano y el francés que yo hablaba, pero no por ello menos musicales. Con el tiempo conocería las aguas que bañaban sus costas mirándolas desde Cataluña y desde Portugal, desde Grecia y desde Andalucía.
  Sin embargo, en aquellos primeros años, para mí el Mare Nostrum fue, esencial y medularmente, un mar valenciano. Quizá porque siempre he tenido claro que Valencia también poseía un hecho diferencial tan acentuado o más que el de otras regiones españolas, pero no por ello se empeñaba en enfrentarse con sus hermanas de las islas o de la Península, determinados episodios me duelen de una manera especial. De entre ellos el que más congoja me causa es el del comportamiento injusto, desconsiderado, chulesco que descarga sobre Valencia y su lengua el nacionalismo catalán.

  En los últimos días, las muestras no han sido, lamentablemente, escasas. Después de la afrenta insolidaria e injustificable de intentar privar a esa tierra, como a la cercana de Murcia, del agua del Ebro, los nacionalistas catalanes han vuelto a la carga arremetiendo contra la existencia del valenciano como lengua diferenciada. No pasaría nada ciertamente si el valenciano fuera un simple dialecto del catalán. Sucede simplemente que no es verdad y que además tras esa afirmación no se halla una mera cuestión de discusión científica sino un verdadero programa de absorción de Valencia –el reino de Valencia – en unos inexistentes «Paisos catalans» capitaneados por una Cataluña que nunca fue reino.

  De entrada hay que comenzar diciendo que el valenciano nunca fue catalán. Cuando las huestes aragonesas de Jaime el Conquistador recuperaron Valencia de manos de los invasores islámicos –una labor en que les había precedido efímeramente el Cid castellano– encontraron a una población que hablaba en una lengua romance que podían entender sin mucha dificultad, pero que no era, ni mucho menos, el catalán. El «Llibre del Repartiment» –estudiado entre otros por Huici, Cabanes y Ubieto– deja claramente de manifiesto que la lengua valenciana no llegó con las tropas del rey conquistador, primero, porque en su mayoría esas fuerzas procedían de Aragón y no de Cataluña, y, segundo, porque los pocos catalanes que vinieron no se asentaron en las áreas valenciano parlantes.

  No resulta extraño que el gallardo monarca hiciera referencia a la «llengua valenciana» de aquellos valencianos y que nunca pretendiera identificarla con el catalán. El valenciano había alcanzado una verdadera edad áurea a finales de la Edad Media precediendo en ese esplendor a las propias ciudades italianas donde resplandecería el Renacimiento.
  Por supuesto, tan claro resultaba a la sazón que valenciano y catalán eran distintos que el valenciano de Gandía –de nuevo se me llena de recuerdos gratos el corazón– Joanot Martorell señala en su obra maestra «Tirant lo Blanch» que escribe en «valenciano vulgar» pero no en catalán. Martorell –que causó la admiración del alcalaíno Cervantes hasta el punto de que su novela es uno de los pocos libros que se salvó de ser expurgado de la biblioteca de don Quijote– ha sido objeto de la codicia del nacionalismo catalán desde hace tiempo y por ello no extraña que en alguna edición de su libro publicada en Cataluña se haya suprimido sin el menor reparo su referencia a la lengua valenciana. Es sólo un botón de muestra del delirio al que se puede llegar empeñados en convertir un reino en sucursal de Cataluña que nunca alcanzó esa categoría.

  Algún día se sabrá el dinero que el nacionalismo catalán ha gastado en intentar subyugar a la lengua valenciana como también lo intenta con la balear o con los dialectos aragoneses de la denominada Franja.

  No pasa de ser un intento de sumisión propio del más rancio imperialismo. Precisamente por eso, hoy, cuando el partido socialista –hipotecado al nacionalismo catalán– ha llegado hasta el punto de negarse a defender la lengua valenciana en el Parlamento autonómico de esta comunidad, tengo la sensación de que, más que nunca, el valenciano debe ser defendido. Debe serlo porque es un patrimonio que enriquece y enorgullece a los españoles, sin excluir a los que como yo no lo tenemos como lengua natal.

  Debe serlo porque es intolerable que precisamente aquellos que se jactan de no ser españoles, que reniegan de nuestro pasado histórico y que no pierden ocasión de atacar a la patria común encima pretendan reducir el legado de una hermosa lengua peninsular a un mísero y menor capítulo de la suya.
  Libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría la teme

Página 3 de 3 PrimerPrimer 123

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •