PDA

Ver la versión completa : LLENGUA VALENCIANA. ACTUALISACIO/MILLORA NORMATIVA 1. Videos didacticos
 2. Valencia de cara al extranjero. Maticemos
 3. Opinio de normativa y efectes en la societat
 4. Els guions valencians
 5. Normes del Puig
 6. En Fullana escriurem el valencià millor que en la RACV
 7. Esteu catalanisant la LLengua Valenciana en els fins, llavors, puix y demes histories
 8. Diferencies entre la llengua valenciana y la normativa de la RACV
 9. Escritura del pronom "ho" com "heu" o "hu"
 10. Castellanismes freqüents en valencià
 11. S'escriu B ¿mai en posició final de paraula?
 12. ¿Ha actualisat la RACV la seua normativa (gramatica 2015)?
 13. Propòstes pa una actualisacio/millora normativa
 14. ! ójala….. Ojalá…. Ixcà…. Ixca….!
 15. Al Diccionari General de la Llengua Valenciana li falten moltes paraules.